سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 13 / شماره 88 / با محاسبات انسانی نمی خونه…!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۸۸: با محاسبات انسانی نمی‌خونه!

«يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ» آیه از این حکایت دارد که گروه مؤمن و گروه کافر رو در روی هم قرار می‌گیرند.

تعداد کافران دو برابر مسلمان‌ها است و این را مؤمنان با چشم سرشان می‌بینند‌.

از نظر محاسباتی باید گروه کوچک‌تر که مؤمنین باشند، شکست بخورند ولی بالعکس، کافران شکست می‌خورند. این دقیقا همان چیزی است که در آیه قبل به کافران هشدار داده بود. «قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغلَبُونَ»

اولین حادثه‌ای که به این شکل در اسلام اتفاق افتاد، جنگ بدر بود. جنگ بدر در سال دوم هجری آن هم در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد. مسلمان‌ها کافران را دو برابر خودشان می‌دیدند. یعنی اگر مثلاً ۳۱۳ نفر بودند کافران را ۶۲۶ نفر می‌دیدند، ولی در حقیقت کافران سه برابرشان یعنی ۹۵۰ نفر بودند و مسلمان‌ها به تعداد واقعی کافران پی نبردند.