سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 13 / شماره 87 / آیه ۱٣ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ مسلماً برای شما نشانه‌ای است در دو گروهی که با هم رو به رو شدند. گروهی که در راه خدا نبرد می‌کند.

و گروهی دیگر کافر هستند؛ آنان را با دیدن چشم دو برابر خودشان می‌بینند و خداوند هرکس را که بخواهد با یاری خود تایید می‌کند. بی‌گمان در آن عبرتی برای اهل بصیرت است. (۱۳)

موضوع ۸۷: آیه ۱۳ سوره مبارکه آل‌عمران

«قَد كَانَ لَكُم ءَايَةٌ» مسلماً برای شما نشانه‌ای است. در آیه قبل فرمود به کافران بگو به زودی شکست خواهید خورد، حالا این آیه برای اطمینان که همه باورشان شود واقعاً کافران شکست می‌خورند، دارد دلیل و نمونه ذکر می‌کند. حالا این نمونه کجاست؟

«فِي فِئَتَينِ ٱلتَقَتَا» در دو گروهی که با هم رو به رو شدند.

«فِئَتَينِ »مثنی فِئه است و فِئه از ریشه فئ به معنای رجوع و بازگشت. (به نقل از تهذیب اللغه ازهری) و فئه به گروهی از مردم گفته می‌شود که با هم هستند و بین‌شان برو و بیا اتفاق می‌افتد.

«ٱلتَقَتَا» از ریشه لَقَی و لِقا به معنای رو به رو شدن دو شخص با هم‌دیگر در یک مکان، باب افتعاله و مبالغه را می‌رساند.‌ صحبت از یک نبرد است که دو گروه رو در روی هم قرار می‌گیرند. چه گروه‌هایی؟

«فِئَةٌ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ» گروهی که در راه خدا نبرد می‌کند تا فرموده‌های الله را در جامعه رونق دهد، و گروه بعدی «وَأُخرَى كَافِرَةٌ» گروه کافر که سر جنگ دارند با فرموده‌های الله می‌جنگند تا هدایت خدایی را خاموش کنند.

حالا این دو گروه رو در روی هم هستند. تعدادشان با هم برابره است؟

«يَرَونَهُم مِّثلَيهِم» خیر؛ آن‌هایی که کافرند دو برابرند؛ یعنی آن‌ها را دو برابر خودشان می‌بینند مسلمان‌ها «رَأيَ ٱلعَينِ» آن‌ها را با دیدن چشم واقعاً دو برابر می‌بینند، چون رَأيَ در اصل هم برای رویت قلبی استفاده می‌شود که احتمالی است و هم برای رویت با چشم که دقیق‌تر است این جا مشخص می‌کند که رویت با چشم بوده نه تخمین و گمان، یعنی واقعاً کافران دو برابر خودشان می‌دیدند «وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصرِهِۦ مَن يَشَاءُ» و خداوند هر کس را که بخواهد با یاری خودش تایید می‌کند.

داره نتیجه‌گیری می‌کند که خدا مسلمان‌ها را نصرت می‌دهد تا کافران شکست بخورند. «إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبرَةً لِّأُوْلِي ٱلأَبصَرِ» بی‌گمان در آن قطعاً عبرتی است برای اهل بصیرت تا عاقلانه تصمیم بگیرند و خودشان را در مسیر کسانی که با آیات خدا مشکل دارند، قرار ندهند.