سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 12 / شماره 83 / آیه ۱۲ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ به کسانی که کفر ورزیدند بگو: به زودی‌ مغلوب و به سوی جهنم جمع می‌شوید و چه بد جایگاهی است. (۱۲)

موضوع ۸۳: آیه ۱۲ سوره مبارکه آل‌عمران

«قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ» به کسانی که کافر شدند بگو! چه بگو؟ «سَتُغلَبُونَ» به زودی مغلوب می‌شوید..

شکست می‌خورید و این شکست هم در دنیا اتفاق می‌افتد، پس معلوم است که یک مبارزه‌ای در کار است، مبارزه با چه کسانی؟

کسانی که هدایت خدایی را رد می‌کنند، با هدایت خدایی مشکل دارند. به آن‌ها بگو شما شکست خواهید خورد. «وَتُحشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ» و به سوی جهنم گرد می‌آیید‌. اصل حشر؛ یعنی مردم سوق داده شوند و بعد همه یک جا جمع شوند به نقل از معجم مقاییس اللغه «وَبِئسَ ٱلمِهَادُ» و چه بد جایگاهی است.

مهاد: از ریشه مهد به معنای آماده سازی و مهیا کردن و مهاد به محلی گفته می‌شود..

که آماده شده تا آدم در آن آرام بگیرد، به مثل مهد به معنای گهواره تا بچه در آن آرام بگیرد یا مثلاً کره زمین آماده شده تا انسان‌ها در آن آرام بگیرند. «أَلَم نَجعَلِ ٱلأَرضَ مِهَادًا» آیا ما زمین را محل آرامش قرار ندادیم؟

حالا اهل جهنم در جهنم جمع می‌شوند..

آن‌ها را گرد می‌آوردند «وَتُحشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ» که مثلاً در آن‌جا آرام بگیرند، ولی می‌فرماید آن‌جا محل آرام گرفتن نیست، زیرا جهنم «وَبِئسَ ٱلمِهَادُ» خیلی بد جایگاهی است، زیرا اتفاقاتی در جهنم می‌افتد که نمی‌شود آدم در آن آرام بگیرد.