سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 11 / شماره 79 / آیه ۱۱ سوره مبارکه آل عمران

 

﴿كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ همچون وضعیت آل‌فرعون و کسانی است که پیش از آنان را بخاطر گناهان‌شان گرفت و الله بسیار سخت کیفر است. (۱۱)

موضوع ۷۹ : آیه ۱۱ سوره مبارکه آل عمران

كَدَأْبِ: کَ؛ تشبیه وضعیت کافران امروزی با کافران قدیمی؛ یعنی همان‌گونه که کافران قبلی و آل‌فرعون آیات ما را تکذیب کردند و عذاب شدند و کسی نتوانست نجاتشان دهد،

پس اگر این کافران نیز آیات ما را تکذیب کنند به همان عذاب دچار می‌شوند و کسی نمی‌تواند آنان را نجات دهد. دأبَ: به معنای وضعیت، رسم و عادت. آلِ فِرْعَوْنَ: منظور هم خود فرعون است هم طرفدارانش. آل: به معنای بازگشت؛ در قدم اول به خانواده‌ی شخص گفته می‌شود و تمام کسانی که در راستای منفعت آن شخص فعالیت می‌کنند. فرعون: لقب پادشاهان مصر. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: کسانی که قبل از فرعون بودند؛ مثل قوم نوح و ثمود و… همچنین کافران قبل از نزول قرآن. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا: هدایت ما را نپذیرفتند و آیات ما را تکذیب کردند. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ: یعنی عذاب خداوند آن‌ها را گرفت به سبب گناهانشان. أخَذَ: یعنی گرفتن. ذُنُوب: جمع «ذنب» به معنای جُرم. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ: خداوند بسیار سخت کیفر است. نمونه‌ای از آن در آیه زیر بیان شده: «وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» آنان هیزم آتش می‌شوند. اینجا معلوم می‌شود که شدید العقاب بودن الله، چگونه است.