سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 11 / شماره 79 / آیه ۱۱ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ همچون وضعیت آل‌فرعون و کسانی است که پیش از آنان را بخاطر گناهان‌شان گرفت و الله بسیار سخت کیفر است. (۱۱)

موضوع ۷۹ : آیه ۱۱ سوره مبارکه آل عمران

كَدَأْبِ: کَ؛ تشبیه وضعیت کافران امروزی با کافران قدیمی؛ یعنی همان‌گونه که کافران قبلی و آل‌فرعون آیات ما را تکذیب کردند و عذاب شدند و کسی نتوانست نجاتشان دهد،

پس اگر این کافران نیز آیات ما را تکذیب کنند..

به همان عذاب دچار می‌شوند و کسی نمی‌تواند آنان را نجات دهد. دأبَ: به معنای وضعیت، رسم و عادت. آلِ فِرْعَوْنَ: منظور هم خود فرعون است هم طرفدارانش. آل: به معنای بازگشت..

در قدم اول به خانواده‌ی شخص گفته می‌شود..

و تمام کسانی که در راستای منفعت آن شخص فعالیت می‌کنند. فرعون: لقب پادشاهان مصر. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: کسانی که قبل از فرعون بودند؛ مثل قوم نوح و ثمود و… همچنین کافران قبل از نزول قرآن. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا: هدایت ما را نپذیرفتند و آیات ما را تکذیب کردند.

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ:

یعنی عذاب خداوند آن‌ها را گرفت به سبب گناهانشان. أخَذَ: یعنی گرفتن. ذُنُوب: جمع «ذنب» به معنای جُرم. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ: خداوند بسیار سخت کیفر است. نمونه‌ای از آن در آیه زیر بیان شده: «وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» آنان هیزم آتش می‌شوند. اینجا معلوم می‌شود که شدید العقاب بودن الله، چگونه است.