سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 10 / شماره 78 / چرا سخن از عذاب…؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۷۸: چرا سخن از عذاب…؟

زمانی که سخن از عذاب خدا به میان می‌آید؛ برخی می‌گویند: (از عذاب خدا نگویید؛ خدا ارحم الراحمین است؛ بندگانش را عذاب نمی‌دهد.) دوست دارند، قسمت تهدید و عذاب را از زندگی خود و بچه‌هایشان پاک کنند.

البته تا این قسمت که نباید در بیان عذاب بزرگ‌نمایی شود..

و خبری از رحمت خدا و بهشت نباشد، یک جهتِ از عذاب گفته شود؛ با آن‌ها موافقیم؛ درست است که الله الرحم الراحمین است؛ رحمتش بسیار وسیع است.

بنابر فرموده پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم: رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته است.

اینکه نباید از عذاب خداوند سخن گفته شود؛ صحبت صحیحی نیست؛ زیرا انسان، همیشه حالش خوب نیست، گاهی چنان عقده‌ای، خطرناک و منفعت‌خواه می‌شود؛ که دیگران را نابود می‌کند؛ چنین کسی اگر از عقوبت چیزی به گوشش نرسیده باشد که دیگر هیچ… پس باید در کنار رحمت خدا، غضب خدا را هم مورد توجه قرار دهیم.