سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 10 / شماره 78 / چرا سخن از عذاب…؟

موضوع ۷۸: چرا سخن از عذاب…؟

زمانی که سخن از عذاب خدا به میان می‌آید؛ برخی می‌گویند: (از عذاب خدا نگویید؛ خدا ارحم الراحمین است؛ بندگانش را عذاب نمی‌دهد.) دوست دارند، قسمت تهدید و عذاب را از زندگی خود و بچه‌هایشان پاک کنند.

البته تا این قسمت که نباید در بیان عذاب بزرگ‌نمایی شود، و خبری از رحمت خدا و بهشت نباشد، یک جهتِ از عذاب گفته شود؛ با آن‌ها موافقیم؛ درست است که الله الرحم الراحمین است؛ رحمتش بسیار وسیع است.

بنابر فرموده پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم: رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته است. اینکه نباید از عذاب خداوند سخن گفته شود؛ صحبت صحیحی نیست؛ زیرا انسان، همیشه حالش خوب نیست، گاهی چنان عقده‌ای، خطرناک و منفعت‌خواه می‌شود؛ که دیگران را نابود می‌کند؛ چنین کسی اگر از عقوبت چیزی به گوشش نرسیده باشد که دیگر هیچ… پس باید در کنار رحمت خدا، غضب خدا را هم مورد توجه قرار دهیم.