سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 10 / شماره 77 / چرا وقود النار…؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۷۷: چرا وقود النار…؟

کافران تبدیل به مواد سوختنی آتش می‌شوند. “وقود” به چیزی گفته می‌شود؛ که آتش به وسیله‌ی آن شعله‌ور می‌شود؛ بنابر آیه ۲۴ سوره بقره دو چیز آتش جهنم را شعله‌ور می کند: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»

۱. بدن انسان. ۲. سنگ‌ها و صخره‌های بزرگ.

البته همه‌ی جهنمیان هیزم جهنم، نمی‌شوند. و بستگی به نوع گناهشان در دنیا دارد.

برخی گناه‌ها سبب می‌شود؛ از بدن انسان برای شعله‌ور ساختن آتش جهنم استفاده شود؛ تا مابقی گناه‌کاران در آتش جسم او بسوزند؛ کافرانِ به قرآن؛ یکی از آن گروه‌ها هستند؛ چون در دنیا مانع رسیدن هدایت خدا به مردم شده‌اند.