سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 10 / شماره 77 / چرا وقود النار…؟

 

موضوع ۷۷: چرا وقود النار…؟

کافران تبدیل به مواد سوختنی آتش می‌شوند. “وقود” به چیزی گفته می‌شود؛ که آتش به وسیله‌ی آن شعله‌ور می‌شود؛ بنابر آیه ۲۴ سوره بقره دو چیز آتش جهنم را شعله‌ور می کند: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»

۱. بدن انسان.

۲. سنگ‌ها و صخره‌های بزرگ.

البته همه‌ی جهنمیان هیزم جهنم، نمی‌شوند. و بستگی به نوع گناهشان در دنیا دارد.

برخی گناه‌ها سبب می‌شود؛ از بدن انسان برای شعله‌ور ساختن آتش جهنم استفاده شود؛ تا مابقی گناه‌کاران در آتش جسم او بسوزند؛ کافرانِ به قرآن؛ یکی از آن گروه‌ها هستند؛ چون در دنیا مانع رسیدن هدایت خدا به مردم شده‌اند.