سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 10 / شماره 76 / دلالان گمراهی در دنیا، هیزم های جهنم

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع۷۶: دلالان گمراهی در دنیا، هیزم‌های جهنم.

آیه ۱۰ سوره مبارکه آل‌عمران در مورد کافران صحبت می‌کند: اَلَّذِینَ کَفَرُوا..

کسانی که با بسته‌های هدایتی، که الله برای بندگانش فرستاده، سر جنگ دارند و تحمل ندارند هدایت خدا به مردم برسد و از ظرفیت‌هایی (اموال و اولاد) که دارند..

برای  پیشبرد هدف‌هایشان کمک می‌گیرند، ولی چیزی که مسلم است؛ این است که در نهایت عمرشان و همه این‌ها تمام می‌شود و به سرای آخرت منتقل و در پیشگاه خداوند، حاضر و مجازات می‌شوند.

آن‌ها نیاز دارند که کسی این مشکل را از سرشان دفع کند. مال و اولاد بهترین گزینه است که به داد آن‌ها برسد، ولی کاری از آن‌ها ساخته نیست..

و آن‌ها باید مجازات شوند و مجازاتشان هم این است که تبدیل به مواد سوختنی آتش شوند.