سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 10 / شماره 75 / رسوا سازی منهج قرآن نیست.

 

موضوع ۷۵: رسوا سازی منهج قرآن نیست.

اِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا: بدون شک کسانی که کافر شدند. کلمه “اَلَّذِینَ” یکی از کلمات پرکاربرد قرآن است.

آدم‌های کافر و منافق زمان نزول قرآن، بسیار زیاد بوده‌اند که هم برای رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم و هم برای مؤمنان شناخته شده بودند؛ ولی به جز موارد نادر و استثنایی و آن هم برای هدف خاص، اسم هیچ‌کس در قرآن ذکر نشده است. این منهج قرآن است که رسوا نمی‌کند، فقط با اَلَّذِینَ خصوصیات آنها را شرح و عاقبتشان را بیان می‌کند، البته برای آدم‌های خوب هم به همین شکل است؛ به جز موارد مورد نیاز، دیگر اسم کسی را ذکر  نمی‌کند و به وسیله “اَلَّذِینَ” خصوصیات آدم‌های خوب را شرح و پایان کارشان را توضیح می‌دهد که به کجا می‌رسند. بدین وسیله دیگران خصوصیات خوب و بد را می‌شناسند، و می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند که چه خصوصیات خوبی را در خودشان ایجاد کنند و چه خصوصیات بدی را از خودشان دور کنند، ولی انسان‌ها ممکن است به راحتی اسم و مشخصات افراد و کارهای بدی که انجام داده‌اند را در دسترس دیگران قرار دهند. مثلا؛ در یک مجلس، پشت تلفن، گروه واتساپ و… فریاد بکشند و دیگران را رسوا و کوچک کنند، حالا مقایسه کنیم منهجی که قرآن در پیش گرفته و منهجی که برخی از ما داریم.