سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 10 / شماره 75 / رسوا سازی منهج قرآن نیست.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۷۵: رسوا سازی منهج قرآن نیست.

اِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا: بدون شک کسانی که کافر شدند. کلمه “اَلَّذِینَ” یکی از کلمات پرکاربرد قرآن است.

آدم‌های کافر و منافق زمان نزول قرآن، بسیار زیاد بوده‌اند که هم برای رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم و هم برای مؤمنان شناخته شده بودند؛ ولی به جز موارد نادر و استثنایی و آن هم برای هدف خاص، اسم هیچ‌کس در قرآن ذکر نشده است. این منهج قرآن است که رسوا نمی‌کند، فقط با اَلَّذِینَ خصوصیات آنها را شرح و عاقبتشان را بیان می‌کند.

البته برای آدم‌های خوب هم به همین شکل است..

به جز موارد مورد نیاز، دیگر اسم کسی را ذکر  نمی‌کند و به وسیله “اَلَّذِینَ” خصوصیات آدم‌های خوب را شرح و پایان کارشان را توضیح می‌دهد که به کجا می‌رسند. بدین وسیله دیگران خصوصیات خوب و بد را می‌شناسند.

و می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند که چه خصوصیات خوبی را در خودشان ایجاد کنند و چه خصوصیات بدی را از خودشان دور کنند، ولی انسان‌ها ممکن است به راحتی اسم و مشخصات افراد و کارهای بدی که انجام داده‌اند را در دسترس دیگران قرار دهند. مثلا؛ در یک مجلس، پشت تلفن، گروه واتساپ و…

فریاد بکشند و دیگران را رسوا و کوچک کنند، حالا مقایسه کنیم منهجی که قرآن در پیش گرفته و منهجی که برخی از ما داریم.