سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 10 / شماره 74 / آیه 10 سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ بدون شک کسانی که کافر شدند، نه اموالشان و نه اولادشان آن‌ها را از خدا چیزی بی‌نیاز نمی‌کند. و ایشان همان مواد سوختنی آتش‌اند. (۱۰)

موضوع ۷۴: آیه ۱۰ سوره مبارکه آل‌عمران.

“لَن تُغنیَ:” کفایت نمی‌کند، بی‌نیاز نمی‌کند. اصل غنا به معنی کفایت، بسنده و کافی‌بودن است؛ یعنی چیزی که نیازها و خواسته‌های شخص را برآورده کند و دیگر به هیچ‌کس و هیچ‌چیزی نیاز نداشته باشد؛ اما کافران نه اموالشان و نه اولادشان آن‌ها را بی‌نیاز نمی‌کند.

“مِنَ اللهِ شَیئًا:” شیئاً نکره شده؛ یعنی یک ذره هم بی‌نیاز نمی‌کند. از چه‌چیز بی‌نیاز نمی‌کند؟ از این که عذاب ببینند. کدام عذاب؟

عذاب ممکن است در دنیا باشد یا عذاب آخرت. “اولـئک” اسم اشاره و “هُم” ضمیر؛ یعنی همین کافران، خودشان نه کسِ دیگری. “وَقُود:” از ریشه‌ی “وَ قَ دَ” که به معنای خود آتش است و وَقود چیزی که با آن آتش روشن می‌کنند.

“وَقُودُ النَّار”

به معنای هیزم آتش، چیزی که با آن آتش را روشن می‌کنند. از قول ابن منظور در لسان‌العرب؛ «وَقُودُ ٱلنَّار»؛ یعنی هیزم آتش، چیزی که با آن آتش را روشن می‌کنند. «وَأُوْلَـئِكَ هُم وَقُودُ ٱلنَّارِ»؛ یعنی آن‌ها خودشان هیزم آتش می‌شوند.