سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 1 / شماره 6 / قرآن با رحمت سخنش را آغاز می کند.

06

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ به نام الله که دارای رحمت فراوان است و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. (١)

موضوع ۶: قرآن، سخنانش را با رحمت آغاز می‌کند.

همیشه اول گفتار بسیار مهم است، زیرا سمت و سوی گفتار را مشخص می‌کند. یک سخنران، یک کتاب در بدایت صحبت‌شان مشخص می‌کنند که گفتارشان یا نوشتارشان چه چیزی را می‌خواهد دنبال کند و شخصیتِ آن شخص و آن کتاب از ابتدا مشخص می‌شود. قرآن کریم هم از این قاعده مستثنی نیست. اولین آیات قرآن بسیار مهم است.

و حرف‌های بسیاری برای خودش دارد. اولین آیه‌ی قرآن با «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» شروع می‌شود؛ یعنی مشخص می‌شود که سمت و سوی این کتاب به کدام جهت است و الله مشخص می‌کند که سمت و سوی قرآن به طرف رحمت است.        

 در سوره فاتحه بعد از ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ” آیه دوم ” الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ” و مجدد آیه ” الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ” دو صفت خدا تکرار می‌شود، هر چند که الله دارای ۹۹ اسم و صفت است، اما اینجا دو صفت ” الرَّحْمَنِ ” و ” الرَّحِيمِ ” در دو آیه‌ی یک سوره‌ی کوتاه انتخاب می‌شود. این یعنی جلوه “رحمت الله” در دین، و درکتابی که بر انسان‌ها نازل شده است.