سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 1 / شماره 6 / قرآن با رحمت سخنش را آغاز می کند.

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ به نام الله که دارای رحمت فراوان است و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. (١)

موضوع ۶: قرآن، سخنانش را با رحمت آغاز می‌کند.

همیشه اول گفتار بسیار مهم است، زیرا سمت و سوی گفتار را مشخص می‌کند. یک سخنران، یک کتاب در بدایت صحبت‌شان مشخص می‌کنند که گفتارشان یا نوشتارشان چه چیزی را می‌خواهد دنبال کند و شخصیتِ آن شخص و آن کتاب از ابتدا مشخص می‌شود. قرآن کریم هم از این قاعده مستثنی نیست. اولین آیات قرآن بسیار مهم است.

و حرف‌های بسیاری برای خودش دارد.

اولین آیه‌ی قرآن با «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» شروع می‌شود؛ یعنی مشخص می‌شود که سمت و سوی این کتاب به کدام جهت است و الله مشخص می‌کند که سمت و سوی قرآن به طرف رحمت است.

در سوره فاتحه بعد از ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ “

آیه دوم ” الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ” و مجدد آیه ” الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ” دو صفت خدا تکرار می‌شود، هر چند که الله دارای ۹۹ اسم و صفت است، اما اینجا دو صفت ” الرَّحْمَنِ ” و ” الرَّحِيمِ ” در دو آیه‌ی یک سوره‌ی کوتاه انتخاب می‌شود. این یعنی جلوه “رحمت الله” در دین، و درکتابی که بر انسان‌ها نازل شده است.