سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 41 / شماره 253 / چرا پیامبر زکریا علیه ‌السلام تقاضای نشانه می ‌کند؟
 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۲۵۳: چرا پیامبر زکریا علیه‌السلام تقاضای نشانه می‌کند؟
«قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً» گفت: پروردگارا نشانه‌ای برای من قرار بده!
و با نکره فرمود: «آیةً» هر نشانه‌ای که باشد مهم این است که برساند که واقعا بچه دار می‌شود و بارداری همسرش شروع شده تا قلبش آرام بگیرد. مگر قلب پیامبر زکریا با بشارت ملائکه آرام نشد؟ مگر شک داشت؟ نه شک نداشت؛ این عکس‌العمل طبیعی انسان است. هر آدمی در وجودش هیجاناتی است و هر شخصی خواه یا ناخواه دچار آن هیجانات می‌شود به موقع خودش با خبرهایی که به انسان می‌دهند یا وضعیتی که در آن قرار می‌گیر‌د دچار آن هیجانات می‌شود. ما مثلا هیجان ترس، غم، تعجب، شادی و خیلی هیجان‌های دیگر داریم و موقع آن هیجان، عکس‌العمل‌هایی (رفتارهایی) هم از ما صادر می‌شود. برخی عکس‌العمل‌ها منع شرعی دارد؛ مثلا اگر کسی دچار هیجان نفرت شد یا خشم‌گین شد حق برخورد فیزیکی یا فحاشی را ندارد این‌ها ممنوع است. ولی خیلی از عکس العمل‌ها مشکل شرعی ندارد؛ مثلا اگر خبر خیلی خوشحال کننده‌ای به کسی رسید هیچ اشکالی ندارد بخندد یا شادی‌اش را بروز دهد یا اگر ناراحتی به کسی رسید هیچ اشکالی ندارد اشک بریزد یا اگر مثلا خبر، خوشحال‌کننده و در عین حال برایش تعجّب‌آور باشد و تعجب کند برای رفع تعجبش سوال بپرسد نشانه بخواهد هیچ اشکالی ندارد این رفتار طبیعی آدمی‌زاد است که اللَّه، که سازنده انسان است این حالت انسان را به رسمیت شناخته و به این خواسته‌ها و عکس‌العمل‌ها احترام گذاشته به همین خاطر به پیامبر زکریا علیه‌السلام جواب مثبت می‌دهد زمانی که سوال پرسید: من پیر شده‌ام و همسرم نازا است چگونه بچه‌دار شوم؟ الله به او پاسخ می‌دهد درست است، ولی الله این کارها را انجام می‌دهد.
گفت: خدایا نشانه‌ای برایم قرار بده الله برایش نشانه قرار داد.
پس ما هم وقتی دچار هیجان‌هایی می‌شویم هیچ اشکالی ندارد آن عکس‌العمل‌هایی که منع شرعی ندارد را از خودمان بروز بدهیم؛ مثلا خوشحالی بکنیم، نشاط و شادی داشته باشیم موقعی که خبر خوشحال کننده به ما می‌دهند یا در موقعیت خوبی قرار می‌گیریم و مابقی هیجانات به همین شکل.