سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه ۸۷ / جزء ۵ / آیه ۵۲ الی ۵۹
 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی تلاوت این صفحه

 

«أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا»(نساء/۵۲)

این‌ها کسانی هستند که الله نفرینشان کرده است و کسی که الله نفرینش کند پس تو هیچ یاری‌گری برای او نخواهی یافت.

 در آیه قبل بیان فرمود:«که آن‌ها آگاهانه و دانسته به سمت جِبت و طاغوت می‌رفتند.» (توضیحات لازم آن‌جا بیان شد) و به کافران و بت‌پرستان می‌گفتند: « شما راهتان وکارتان و دینتان از این مسلمانان، بهتر است.» می‌گوید کسی که خدا لعنتش کرده، می‌داند و دارد انکار می‌کند از روی لج و تکبر دارد این حرکت‌ها را انجام می‌دهد و با این کارهایش مورد لعنت خدا قرار گرفته، دیگر تو چه انتظاری دارید، دیگر تو انتظار دارید چه کسی هدایتشان کند.

«أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا»نساء/۵۳)

آیا برای آن‌ها نصیب و بهره‌ای از پادشاهی است! پس در این صورت به مردم به اندازه نقطه­ی سیاه پشت هسته خرما هم نمی‌دهند.

آیا برای آن‌ها نصیب و بهره‌ای از پادشاهی است! پس در این صورت به مردم به اندازه نقطه سیاه پشت هسته خرما هم نمی‌دهند.«نَقِيرًا» پشت دانه خرما، یک نقطه سیاهی است که از آن‌جا جوانه می‌زند(به آن نقیرا می‌گویند) (نقیر) و اگر آن‌ها پادشاهی داشتند، چیزی دستشان باشد، به مردم همین اندازه نمی‌دهند. آن‌ها«نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ» دارند. (دو آیه قبل) اما چون «نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ» دارند که«نَصِيبًا مِنَ ٱلْمُلْك» ندارند. این حق را ندارند چون دانش کتاب آسمانی دارند بر مردم پادشاهی کنند. حق ندارند که استبداد دینی راه بیندازند و بر مردم حکومت پادشاهی راه بیندازند. و اگر هم آن‌ها این کار را دست بگیرند، یعنی بر مردم پادشاهی کنند «فَإِذًا» در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ به اندازه آن چیز بی‌ارزش هم به مردم نمی‌دهند، مردم را از حق و حقوقشان محروم می‌کنند.

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»(نساء/۵۴)

آیا به نسبت مردم حسودی می‌کنند بر آن‌چه که الله از فضل خود به آن‌ها داده است پس قطعا که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت بخشیدیم، و به آن‌ها ملک عظیمی دادیم.

چیست؟ آن‌ها به مردم که این‌ همه امکانات و ثروت دستشان است، حسودی میکنند! یعنی وقتی که به مردم می‌رسند بر مسند پادشاهی و قدرت، حال دیگر به نسبت مردم حسودی می‌کنند که چرا باید آن‌ها داشته باشند. همان چیزی که الله داده (آن امکانات را به بندگانش) حسودی می‌کنند و در پی چپاول آن هستند و به هر بهانه‌ای که از آن‌ها بگیرند. می‌فرماید:«ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم» مثل این‌ها که «نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب» دارند، دانش کتاب آسمانی دارند، ما قبلا هم به آل ابراهیم، به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و به آن‌ها پادشاهی هم دادیم، پادشاهی عظیمی به آن‌ها دادیم. مثل پیامبر موسی، مثل پیامبر یوسف، مثل پیامبر سلیمان، پیامبر داوود، به آن‌ها پادشاهی عظیمی دادیم. چه خبر است؟! آن‌ها این کارها را نکردند و از آن موقعیت که خدا به آن‌ها داده بود سوء استفاده نکردند. و دانش کتاب داشتند و حکمت(اجرای کتاب) بلد بودند، پادشاهی هم داشتند، قدرت هم داشتند، نه حسودی می‌کردند و نه هم به نسبت مردم، حق و حقوقشان راضایع می‌کردند.

«فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»(نساء/۵۵)

پس عده‌ای از آن‌ها به او ایمان می‌آورند، و از آن‌ها کسی است که از آن باز می‌دارد. و به نسبت جهنم همین آتش سوزان بس است.

پس عده‌ای از آن‌ها به او ایمان می‌آورند، به کتاب آسمانی ایمان می‌آورند، به آن‌چه که الان دارد بیان می‌شود و بر پیامبر نازل می‌شود، عده‌ای از آن‌ها ایمان می‌آورند، و از آن‌ها کسی‌است که از آن باز می‌دارد، یعنی نه تنها که خودش ایمان نمی‌آورد حتی دیگران را هم باز می‌دارد، «صَدَّ عَنْهُ» جلو او را می‌گیرد، ممانعت می‌کند که دیگران هم ایمان نیاورند، یعنی دو تا جرم، جرم ایمان نیاوردن و جرم باز داشتن دیگران از ایمان. گروهی از آن‌ها این کار را انجام می‌دهند.«وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا» و به نسبت جهنم همین آتش سوزان بس است، در جهنم انواع عذاب‌ها وجود دارد. یکی از آن‌ها آتش سوزان است (سَعِير) در جهنم هیچ چیزی نباشد، همین سعیر باشد بس است، که خدا می‌داند انواع عذاب‌های دیگر هم در آن هست.

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا»(نساء/۵۶)

بدون شک کسانی که کافر شدند، از جسم آن‌ها آتش، ایجاد می‌کنیم. هر وقت پوست‌هایشان سوخته می‌شود. پوستشان را با یک پوست دیگر تعویض می‌کنیم تا عذاب را احساس کنند. بدون شک، الله، بسیار غالب و قدرتمند و بسیار حکیم است.

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا» آن سعیر، حال چه کاری انجام می‌دهد، بدون شک کسانی که کافر شدند همین‌هایی که سد دیگران کردند از ایمان، بدون شک کسانی که به آیات ما کافر شدند در آینده آن‌ها را به آتشی تبدیل می‌کنیم؛ یعنی از آن‌ها آتشی می‌سازیم «نُصْلِيهِمْ نَارًا» از بدن آن‌ها، از جسم آن‌ها، آتش ایجاد می‌کنیم. «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ» هر وقت که پوستشان، پوست‌هایشان پخته می‌شود، تماما سوخته می‌شود.«بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا» پوستشان را با یک پوست دیگر، برایشان تعویض می‌کنیم «غَيْرَهَا». «لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ » تا عذاب را احساس کنند، چون وقتی پوست بسوزد و از بین برود و به نحوی پخته شود، دیگر بعد از پوست بدن احساس درد نمی‌کن، وقتی از پوست گذشت، ‌عصب‌هایی که احساس درد می‌کنند وجود ندارد، به همین خاطر می‌فرماید: «ما پوست را برایشان تعویض می‌کنیم، غیر از آن پوست، به بدنشان می‌پوشانیم. «لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ » تا درد را احساس کنند، بچشند «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا» بدون شک که الله، بسیار غالب و قدرتمند و بسیار حکیم است، قدرت چیزی  که می‌گوید را دارد و آن را اجرا می‌کند. عزیز است، غالب است، مسلط است، و حکیم است، اینگونه مجازاتشان می‌کند و اینگونه تصرفات را الله در حق آن‌ها انجام می‌دهد، شما ببینید آیا می‌توانید پی ببرید که این کار، این مجازات برای آن‌ها دقیقا همین عدالت است و عادلانه است! اگر فهمیدی که هیچ، اگر نفهمیدی، خودت را متهم کن که الله حکیم است و این کارها را که انجام می‌دهد، الله برای آن دلیل دارد و بر اساس حکمت این مجازات را سرشان در می‌آورد. و این‌ها واقعا مستحق همین مجازات هستند.

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا»(نساء/۵۷)

و کسانی که ایمان آوردند، به زودی آن‌ها را به باغ‌هایی که از زیر آن نهرها جاریست، داخل می‌کنیم. برای همیشه در آن ماندگارند. و برای آن‌ها همسرانی پاک است. و آن‌ها را به زیر یک سایه خنک و آرام‌بخش داخل می‌کنیم.

و کسانی که ایمان آوردند، آیه قبل فرمود:««فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ» ایمان آوردند، و سد راه خدا کردند، آن کافران بودند که«صَدَّ عَنْهُ» کرده بودند، این آیه همان«مَنْ آمَنَ» است, همان کسانی که ایمان آوردند، و رفتارهای شایسته انجام دادند(اعمال درست) به زودی آن‌ها را به باغ‌هایی که از زیر آن نهرها جاریست، داخل می‌کنیم (این می‌شود منزل و مسکن آن‌ها) بهشتی که از زیر آن نهرها جاریست.«خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ» برای همیشه در آن ماندگارند.(این هم, از نظر طول زمان، آن مسکن، این طول زمان) «لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ» برای آن‌ها همسرانی هست, همسرانی پاک و پاکیزه و بی‌عیب. مردها همسرانی بی‌عیب دارند و زن‌ها شوهرانی بی‌عیب و نقص دارند، هم از نظر اخلاقی بی‌عیب هستند و هم از نظر جسمی بی‌عیب هستند، این عیب و عیوبی که در دنیا هست از قضای حاجت و هزار نیاز دیگر، آن‌ها (زن‌ها و مردها) از این موارد، پاک پاک هستند. ما این‌ها را  این همسران را به ازدواج آن‌ها در می‌آوریم.«وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا» و آن‌ها را به زیر یک سایه خنک و آرامش‌بخش و دلپذیر داخل می‌کنیم..«وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا»

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»(نساء/۵۸)

بدون شک که الله شما را امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش بسپارید. و هر گاه بین مردم قضاوتی کردید؛ به عدالت قضاوت کنید. بدون شک که الله شما را به بهترین‌ چیز‌ها موعظه می‌دهد. بدون شک که الله بسیار شنوا و بیناست.

بدون شک که الله شما را امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش بسپارید. شما را امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش بسپارید، اگر چیزی از دارایی مردم، دست شماست به اهلش بسپارید. اگر موقعیتی هست که باید به کسی تحویل دهید به اهلش بسپارید، کسی که اهلیت آن کار را دارد برای آن کار انتخاب کنید، استخدامش کنید، به آن سمت او را انتخاب کنید؛ کسی که اهلیت آن امانت را دارد، در انتخاب یک کارمند، در انتخاب یک معلم، در انتخاب یک مهندس، در انتخاب یک مسئول، در انتخاب هر چیزی، کسی را انتخاب کنید(این امانت است) کسی که اهلیت آن را دارد؛ الله شما را به این مسئله امر می‌کند.«وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ» و هر گاه بین مردم قضاوتی کردید، امر می‌کند که به عدالت قضاوت کنید، عادلانه قضاوت کنید، به شما یک مسئولیتی داده شد که اهلیت داشتید. حال نوبت شماست؛ که بین مردم به عدالت قضاوت کنید، عدالت را پیاده کنید.«إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ» بدون شک که الله شما را به چیزهای خیلی خوبی موعظه می‌دهد، شما را به بهترین چیزها راهنمایی می‌کند.«إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» بدون شک که الله شنوای بیناست، بسیار شنوا و بیناست. شما اگر در امانت خیانت کنید، توجیه کنید؛ صحبت‌هایتان، توجیه‌هایتان را می‌شنود، کارهایتان را که دارید به غیر از اهلش می‌سپارید، خیانت می‌کنید، حال در خانواده، در مسئولیت‌ها، در پست و مقامی که دارید، در هر امانتی که به شما سپرده شده، هر زمان که شما دارید، خلاف می‌کنید، خیانت می‌کنید؛ خداوند هم شنواست و هم بیناست، دارد شما را می‌بیند. و اگر امانت‌ها رابه نحو احسن ادا کردید، باز خداوند شنواست و بیناست، شما را می‌بیند و شما را تأیید می‌کند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»(نساء/۵۹)

ای کسانی که ایمان آوردید از الله اطاعت کنید، و از رسول اطاعت کنید و از اولوالامر از بین خودتان، پس اگر در چیزی بین شما کشمکش و منازعه پیش آمد، پس او را به سوی الله و رسول بر بگردانید اگر واقعا شما ایمان به الله و روز قیامت دارید، این برای شما بهتر است و بهترین عاقبت را دارد.

ای کسانی که ایمان آوردید از الله اطاعت کنید، و از رسول اطاعت کنید و از اولوالامر از بین خودتان، صاحبان کار از بین خودتان، متصدیان امور، سرپرستان و مسئولین امور که از بین خودتان هستند، از بین خودتان انتخاب شدند ، آن‌جا که «أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» شما آن کار را هر امانتی، و خواستتا مسئولیت و مدیریت، شما به کسی سپردید، الان به او سپرده شد و أولوالامر شد، حال از أولوالامری که خودتان انتخاب کردید و او هم دارد بین مردم عادلانه قضاوت می‌کند، شما از این أولوالامر اطاعت کنید.«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» پس اگر در چیزی بین شما کشمکش و منازعه پیش آمد، پس او را به سوی الله و رسول بر بگردانید اگر واقعا شما ایمان به الله و روز قیامت دارید، این برای شما بهتر است و بهترین عاقبت را دارد، اگر زمانی بین شما و آن کسی که انتخابش کردید(یعنی بین قوه حاکمه، و بین مردم) منازعه‌ای پیش آمد، در آن صورت او را به الله و رسول بربگردانید، الله، (کلام الله) رسول( فرموده‌های رسول) که چه کسی آن‌ها را بلد است، متخصصین دینی، به متخصصین دینی که دانش کتاب خدا و فرموده‌های رسول‌الله«صل الله علیه و سلم» دارند، شما موقع منازعه او را به متخصصین دینی بربگردانید، اگر واقعا ایمان به خدا و روز قیامت دارید، این برای شما بهتر است. این بهتر است و سرنوشت بهتری دارد، دیگر از جنگ و قتل و ناحقی و به هم ریختگی جامعه پرهیز می‌شود این سبب می‌شود که جامعه شما به استقرار و ثبات برسد. «وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» سرنوشت و عاقبت بهتری خواهد داشت اگر این کار را انجام دادید، اگر این طرح را پیاده کردید.