سوره فاتحه + مقدمه
صفحه 1 / جز 1 / آیات 7

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه ۴۳ / جزء ۳ / آیه ۲۵۷ الی ۲۵۹
 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی   پرسش و پاسخ صفحه
تلاوت این صفحه:

صفحه ۴۳

سوره مبارکه بقره‌

《اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ》(بقره/٢٥٧)

الله دوست و پشتیبان کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمات خارج می‌کند به‌سوی نور وکسانی که کافر شدند، دوست و پشتیبانشان طاغوت هست، آنها را از نور خارج می‌کنند به‌سوی ظلمات. آنها اهل آتش اند، آنها در آنجا ماندگار هستند.(دراین آیه داردمیگویدکه《الله》برای کسانی که بهش ایمان آوردند به صحبت‌هایش اعتماد کردند و باورشان شد، آنها را از ظلمات به سمت نور می‌برد، الله چه می‌خواهد؟ الله می‌خواهد که بندگانش دل رحم باشند، برای هم‌دیگر مفید باشند، برای کسی که مایوس هست، امید بدهند بالاخره در این دنیا مفید باشند، الله این را می‌خواهد و به همین خاطر آنهایی که بهش ایمان می آورند آنها را از ظلمات خارج می‌کند، می‌برد به‌سوی نور ولی آنهایی که به الله ایمان نمی‌آورند؛ چون آدم نمی‌تواند بی صاحب باشد یا صاحب الله می‌شود یا طاغوت. اگر ولایت الله را نپذیرفت طاغوت می آید ولایتش را می پذیرد، طاغوت چه‌کارمیکند؟ طاغوت آنها را از نور خارج می‌کند به سمت ظلمات. طاغوت چه می‌خواهد؟ طاغوت منافع خودش رامی‌خواهد، مادیات می‌خواهد، شهرتش میخواهد و مقام می‌خواهد و می‌گوید که بکشید، رحم نکنید، به هر شکل آنهایی که پیروانشان هستند، آنها را به کارهایی امر می‌کند که به نفع خودش تمام بشود به همین خاطر طاغوت، مردم را از نور خارج می‌کنند، می‌برند بسوی تاریکی‌ها، خوب اینها می‌شوند اهل آتش، برای اهل آتش شدن خیلی کار شاقی نیست. همین‌ها می‌شوند اهل آتش، هم خود طاغوت وهم پیروانش، آنها در آتش هم ماندگار هستند.《هم فيهاخالدون》