دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه ۳۱ / جزء ۲ / آیه ۱۹۷ الی ۲۰۲
 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

صفحات ۳۱

《الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ》 ﴿بقره/۱۹۷﴾

حج ماه هایی است معلوم در هر ماهی نمی‌شود حج انجام داد، ماه‌های حج معلوم است می‌شود: شوال، ذیقعده و اوایل ذی الحجه.

پس کسی که در آن حجی را قطعی کرد بر خودش واجب کرد که می‌خواهد حج برود، پس نه سخنان رکیک است و نه کارهای فاسقانه و نه جدال و ستیز، در حج هیچ کدام از آنها وجود ندارد؛ یعنی نباید وجود داشته باشد از صحبت های ناشایست.

زبانش را نباید آلوده بکند، نه کاری که گناه است نباید در ایام حج انجام بدهد.

هیچ نوع ظلمی، هیچ نوع ناحقی و هیچ نوع گناهی (فسوق) و نه هم میتواند در حج ستیز بکند، جر و بحث بکند، بگو مگو بکند با کسی، این کارها در حج وجود ندارد.

همین که حجش قطعی شد باید بفهمد که این ها را باید رعایت بکند، این جزء آداب حج است، واجبات حج است پس از اینجا بفهمیم که حالا چرا الله حج را گذاشته است، می‌خواهد آدم را تغییر بدهد از همین اول حج دارد هشدار می‌دهد که هدف از حج همین است، تو باید اصلاح کنی اخلاقت را، زبانت را، فکرت را و اصلا اولویت‌های شخص را می‌خواهد تغییر بدهد،《وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ》و آنچه که از کارهای خیر انجام می‌دهید از هر کار خیری《 مِنْ خَيْرٍ》از هر خیری که شما انجام بدهید الله آن را می‌داند.

در راستای تغییر زبان، در راستای تغییر رفتار که دیگر نه با کسی جر و بحث بکند، آدمی که جر و بحثی بوده است نه عصبانی و پرخاش بکند، عصبانی نشود، آدمی که همیشه عصبانی بوده است پرخاشگر بوده، آدمی که در افکار گناه بوده است صحبت های گناه، صحبت های شهوت آلود《رَفَثَ》 در روزه هم به همین شکل بیان کرده است. از ایام روزه شما حق ندارید حتی، صحبت‌های رکیک بکنید با همسران‌تان، تا این اندازه خویشتن داری، تا شخص تمرین بکند که فکرش و زبانش عوض بشود؛ چون وقتی دارد زبانش را عوض میکند اینجور نیست که تحت فشار فکری است، فقط نمی‌گوید نه، فکرش هم دارد عوض می‌شود و از درون دارد تغییر می‌کند.

ایام حج به بزرگی هم به همین شکل دارد خودش را عوض می‌کند و این فشار می‌آید بر او. خیلی باید خویشن‌داری بکند تا از درون آرام بشود و این افکار شهوت آلود و این حرف‌ها و گناهان و زورگویی و تمام این ها را رها بکند، می گوید حتی آن کسی که مثلا اعتیاد دارد به چیزی، سیگار می‌کشد یا چیز های دیگر، حالا ایام حج این ها را دیگر باید کاملا رها بکند چون این ها نقص وارد می‌کند در حج. می‌گوید شما تمام آن چیزهای خیری که انجام می‌دهید تا این‌ها را رعایت بکنید《يَعْلَمْهُ اللَّهُ》 الله آن ها را می‌داند، می‌فهمد که شما دارید تلاش می‌کنید و خدا وقتی که دارد آنها را می‌بیند و می‌داند قشنگ و به نحواحسن هم از شما تشکر می‌کند و به شما مزد و اجر می‌دهد، دارد انگیزه می‌دهد که این ها را الله دارد می‌بیند زحمات‌تان را.《وَتَزَوَّدُوا》 و برای خودتان توشه بگیرید که بهترین توشه تقواست، نمی‌گوید حالا که شما می‌خواهید حج بروید توکل کنید بروید برای خدا دارید حج می‌روید، همه چیزتان با من، میتوانست الله این را بگوید ولی نگفت.

گفت تمام اسباب را فراهم کنید، توشه بگیرید، مخارج همراه خودتان بردارید، این‌ها را انجام بدهید ولی بدانید که بهترین توشه که همه جا همراه‌تان است تقوا است. مراعات الله، در همه حال آن هم را فراموش نکنید که از همه مهم‌تر است《وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ》.( بقره/۱۹۷)

و من را لحاظ کنید همه جا تقوای من را داشته باشید، ای اهل خرد، ای خرد ورزان، ای باهوشان، تیزهوشان، شما من را همه جا ملاحظه کنید هرکسی که باهوش است. الله همه‌جا ملاحظه می‌کند و اگر الله را ملاحظه نکند آن شخص باهوش نیست، خرد ورز نیست.

《لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ》.(بقره/۱۹۸)

حالا قرار است شما توشه بگیرید امکان دارد یک نفر در مسیر حج، یک مقدار از توشه اش را جبران بکند، مخارج و هزینه حج را کار بکند در سفر همین سفر برایش درآمد داشته باشد، جواب می‌دهد که 《لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ》 گناهی بر شما نیست که روزی‌ای را از جانب پروردگارتان جستجو کنید، تلاش کنید به دست بیاورید.

《فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 》 پس هر گاه که سرازیر شدید از عرفات، اسم مکانی است صحرای عرفات، سرازیر شدید و رفتید کنار 《الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 》(مُزدَلَفه) آنجا الله را فراوان ذکر بکنید یاد الله کنید با زبان و در قلب‌تان.

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (بقره/۱۹۸) و الله را یاد کنید همانطوری که به شما یاد داده است، همانطوری که به شما هدایت داده است و اگرچه قبل از آن شما از گمراهان بودید، بدون هدایت های الله، شما گمراه بودید به شکرانه این هدایت، الله را بسیار یاد کنید و این‌ها را به یاد خودتان بیاورید، این الطاف الله را.

《ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 》(بقره/۱۹۹).

سپس سرازیر شوید از همان طرفی که مردم سرازیر می‌شوند و می‌روند شما همراه مردم بروید این قسمت، کار مردم و حاجیان از همان نزول قرآن، مردم کار درست را انجام می‌دادند، حالا دارد می‌فرماید که شما از همان طرف که مردم می‌روند، شما هم بروید.

همین کار درست است و دارد تایید می‌کند 《وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ》 از الله طلب استغفار کنید 《إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ》بدون شک که الله غفور و رحیم است.

 

《فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا 》(بقره/۲۰۰).

پس زمانی که مناسک حج شما به اتمام رسید، آنهایی که باید انجام میدادید انجام دادید و تمامش کردید مناسک را، الله را یاد کنید به مثل یاد کردن‌تان، پدران‌تان و بلکه بیشتر از آن. چطوری شما نسبت به پدرانتان معرفت دارید، می‌شناسید، در یادتان است.

اگر قرار باشد جایی بگویید از پدرانتان‌، از فامیلتان، از خانوادهایتان، اگر قرار باشد که شما بگویید چه‌قدر شما مسلط هستیدپ و معرفت دارید نسبت به پدران و فامیل و خانواده‌هایتان، چه‌قدر می‌فهمید، روی همه چیز مسلط هستید.

همانطور الله را یاد کنید و آنقدر نسبت به معرفت الله، علم حاصل کنید، معرفت حاصل کنید به نسبت الله، به مثل اینکه معرفت دارید، به مثل پدرانتان الله را بیشتر از پدرانتان بشناسید و الله را یاد کنید مدام و در ذهنتان اینطور واضح و بارز و ظاهر باشد الله.

و الله شناس باشید بیشتر از اینکه پدرانتان را می‌شناسید و از آنها یاد می‌کنید.

《فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ》 (بقره/۲۰۰).

و از مردم کسانی هستند که می‌گویند《 رَبَّنَا》 پروردگارا! به ما در دنیا بده دنیا و دنیا و دنیا و دنیا

پول، ماشین و خانه، از اموال دنیا به ما بده.

اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد اصلا آخرت جزء اولویتش نیست، جزء دغدغه اش نیست، الان حج آمده که اولویت‌ها را عوض بکند به سمت ارزش.

عده ای از مردم اینگونه هستند اولویتشان.

 

《وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ》 (بقره/۲۰۱).

و از آن‌ها کسانی هستند که می‌گویند پروردگارا! به ما در دنیا حسنه بده، در دنیا نیکی ها به ما بده. از دنیا، مسائل نیکش را‌، آنچه که به سمت آخرت و رضای خودت هست و در آخرت هم به ما نیکی بده‌، آنچه که به منفعت‌مان است و ما را از عذاب آتش نجات بده، اولویتشان این است. عده ای از مردم آن، عده ای از مردم این.

 

《أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (بقره/۲۰۲).

این‌ها برایشان نصیبی است سهمی است از آنچه که به دست آوردند، زحمت کشیدند، تلاش کردند، آنها بهره‌مند می‌شوند از این زحماتی که دارند می‌کشند برای تربیت خودشان، برای تغییر خودشان و الله سریع الحساب است، هم به نسبت آنها که دنیا و هم به نسبت اینها که دنیا و آخرت می‌خواهند. خداوند سریع الحساب است و خیلی زود آنها را به مزدشان می‌رساند.