دوره آموزشی میراث

دوره های آموزشی

دوره آموزشی میراث

توسط حامد نیکخواه | کارشناسی رشته تفسیر و کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

در 4 جلسه | از مبحث جد و اخوه گرفته تا میراث جنین، شخص مفقود، حجب، اکدریه، دوجنسه ها و همچنین در حل مساله میراثی و..

 

جلسه 1 :

ویدیو

صوتی

جلسه 2 :

ویدیو

صوتی

جلسه 3 :

ویدیو

صوتی

جلسه 4 :

ویدیو

صوتی

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.