اهمیت حج و ذی الحجه

1002
دوره های آموزشی

اهمیت حج و ذی الحجه

جلسه 1 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / احکام دین اسلام غیرقابل جایگزینند.
جلسه 2 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / حج با تنهایی مبارزه می کنه.
جلسه 3 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / شب و روز استثنایی
جلسه 4 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / روزه ی عرفه کفاره گناهان دو سال است، اما نه برای هر کسی!
جلسه 5 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / حج، قربانی، تسلیم
جلسه 6 / ارزشمندی حج و ذی الحجه / آموزگاری بنام قربانی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *