سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ پایان سوره حجر

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

کل سوره حجر

1 – طبق آیه ۹۷و ۹۸ اگر از حرف مردم ناراحت شدیم باید خدا را تسبیح و تحمیدکنیم و نماز بخوانیم درسته؟

2 – آیه 29 خدا می گوید من از روح خودم در آن دمیدم چرا انسانها با توجه به اینکه روح خدایی دارد ولی بازم گناه می کند و جنایتها انجام می دهد آیا جنایت کاران هم ممکن است که در عین جنایت بر گردد و دلش نرم شود و دستش بلرزد؟

3 – در صفحه دوم همین سوره که در مورد خلقت انسان می فرمایند بعد از خبر دادن خداوند به ملائکه در مورد خلقت انسان همینجا ملایکه میگن که آیا کسی رو خلق کردی که در زمین فساد می کند وخون می ریزد طبق ایه ۲۹ سوره بقره؟

4 – آیه ۲ لطفا توصیح می دهید .یعنی کافران خدا را باور دارند یا اصلا ندارند؟

5 – نشانه های اخلاص چیست؟

6 – آیا شیطان زمان حضرت آدم با این شیطان زمان خودمون یکی است اصلا شیطان مرگ و میر دارند زاد و ولد دارند؟

7 – تقسیم شدن درهای جهنم به چه صورت است که فرموده جُزْءٌ مَقْسُومٌ در آیه 44

8 – آیا جن از شیطان بوجود آمده؟

9 – اختیار از خدا گرفته است امروز قرآن را آتش می زنند چی گناه بفهمیم و جواب شکاکان را بدهد؟

10 – برای جهنم که هفت درب را برایش توصیف کرده به جهت میزان گناهانی است که افراد مرتکب شدن از درب خاصی وارد جهنم می شوند؟ و برای درب بهشت ورودش چطوری توصیف شده؟

11 – آیه ۱۷ میشه بی زحمت بیشتر توضیح بدی که چرا شیطان دزدکی شنود کرده و اون حرفها به زمینیان انتقال می داد؟

12 – آیا فرزند درآخرت پدر و مادرش رو می بینه؟ با توجه به تقسیمات درهای جهنم و بهشت!

13 – روح هیچ وقت آلوده نمیشه، روح گنجینه وجود انسانه و اون روح خداست؟

14 – بعضی می گن مادرمان حوا از سمت پدرمان آدم بوجود آمده؟

15 – چر ا در اول سوره بقره اومده این کتاب برای متقین هست؟ پس با این حساب اول باید به تقوا برسیم بعد قرآن تلاوت بکنیم؟

16 – می گن گناهانی که از روی تکبر باشه بخشودنی نیست و گناهانی که از روی شهوت باشه قابل بخششه، این صحیح است؟

17 – گناهان یک شخص باعث تغییر سرنوشت دیگران هم می شه؟