پرسش و پاسخ / درس ترجمه روان

1600153363_72
زکریا عطری
اخرین بروزرسانی مرداد ۳, ۱۴۰۳
0 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

پرسش به همراه پاسخ از هر صفحه قرآن کریم مرتبط با مجموعه درس ترجمه روان

برنامه تحصیلی

255 درس

سوره بقره، جزء ۱

سوره نساء، جزء ۴

سوره اعراف، جزء ۸

سوره توبه، جزء ۱۰

سوره نحل، جزء ۱۴

سوره مؤمنون، جزء ۱۸

سوره نور، جزء ۱۸

سوره فرقان، جزء ۱۸

سوره شعراء، جزء ۱۹

سوره نمل، جزء ۱۹

سوره قصص، جزء ۲۰

سوره عنکبوت، جزء ۲۰

سوره روم ، جزء ۲۱

سوره لقمان، جزء ۲۱

سوره سجده، جزء ۲۱

سوره احزاب، جزء ۲۱

سوره سباء، جزء ۲۲

سوره فاطر، جزء ۲۲

سوره یس، جزء ۲۲

سوره صافات، جزء ۲۳

سوره ص، جزء ۲۳

سوره زمر، جزء ۲۳

سوره مؤمن، جزء ۲۴

سوره فصلت، جزء ۲۴

سوره شوری، جزء ۲۵

سوره زخرف، جزء ۲۵

سوره دخان، جزء ۲۵

سوره جاثیه، جزء ۲۵

سوره احقاف، جزء ۲۶

سوره محمد، جزء ۲۶

سوره فتح، جزء ۲۶

سوره حجرات، جزء ۲۶

سوره ق، جزء ۲۶

سوره ذاریات، جزء ۲۶

سوره طور، جزء ۲۷

سوره نجم، جزء ۲۷

سوره قمر، جزء ۲۷

سوره الرحمن، جزء ۲۷

سوره واقعه، جزء ۲۷

سوره حدید، جزء ۲۷

سوره مجادله، جزء ۲۸

سوره حشر، جزء ۲۸

سوره ممتحنه، جزء ۲۸

سوره صف، جزء ۲۸

سوره جمعه، جزء ۲۸

سوره منافقون ، جزء ۲۸

سوره تفابن، جزء ۲۸

سوره طلاق، جزء ۲۸

سوره تحریم، جزء ۲۸

سوره ملک، جزء ۲۹

سوره قلم، جزء ۲۹

سوره حاقه، جزء ۲۹

سوره معارج، جزء ۲۹

سوره نوح، جزء ۲۹

سوره جن، جزء ۲۹

سوره مزمل، جزء ۲۹

سوره مدثر، جزء ۲۹

سوره قیامت، جزء ۲۹

سوره انسان، جزء ۲۹

سوره مرسلات، جزء ۲۹

سوره نبأ، جزء ۳۰

سوره نازعات، جزء ۳۰

سوره عبس، جزء ۳۰

سوره تکویر، جزء ۳۰

سوره انفطار، جزء ۳۰

سوره مطففین، جزء ۳۰

سوره انشقاق، جزء ۳۰

سوره بروج، جزء ۳۰

سوره طارق، جزء ۳۰

سوره اعلی، جزء ۳۰

سوره غاشیه، جزء ۳۰

سوره فجر، جزء ۳۰

سوره بلد، جزء ۳۰

سوره شمس، جزء ۳۰

سوره لیل، جزء ۳۰

سوره ضحی، جزء ۳۰

سوره شرح، جزء ۳۰

سوره تین، جزء ۳۰

سوره علق، جزء ۳۰

سوره قدر، جزء ۳۰

سوره بینه، جزء ۳۰

سوره زلزله، جزء ۳۰

سوره عادیات، جزء ۳۰

سوره قارعه، جزء ۳۰

سوره تکاثر، جزء ۳۰

سوره عصر، جزء ۳۰

سوره همزه، جزء ۳۰

سوره فیل، جزء ۳۰

سوره قریش، جزء ۳۰

سوره ماعون، جزء ۳۰

سوره کوثر، جزء ۳۰

سوره کافرون، جزء ۳۰

سوره نصر، جزء ۳۰

سوره تبت، جزء ۳۰

سوره اخلاص، جزء ۳۰

سوره فلق، جزء ۳۰

سوره ناس، جزء ۳۰

اساتید دوره

زکریا عطری

5.0/5
8 دوره
3 دیدگاه
156 دانشجو
رشته کارشناسی ارشد دعوت و اصول دین، مدرس دوره عالی مجتمع دینی بندرعباس و مولف کتاب تفسیر آسان
مشاهده بیشتر

هنوز حسابی نداری؟ به صورت رایگان ثبت نام کنید


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.