مجموعه سیرت خلفای راشدین

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

رتبه بندی

مدت زمان

ما 1 مجموعه برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

سیرت خلفای راشدین

40 درس
15 ساعت
متوسط

این مجموعه شامل: بیوگرافی و تحلیل اجتماعی زندگانی ابوبکر صدیق، …