دوره سیرت خلفای راشدین

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

زبان

  رتبه بندی

  مدت زمان

  ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده
  رایگان

  سیرت خلفای راشدین

  40 درس
  15 ساعت
  متوسط

  این مجموعه شامل: بیوگرافی و تحلیل اجتماعی زندگانی ابوبکر صدیق، …