ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 37 / پایبندی به آنچه بعد از «یا ایها الذین آمنوا» آمده از شعبه های ایمان است