جلسه 5 / بیعت تمام مردم با ابوبکر صدیق «رضی الله عنه» و فضائل آن شخصیت بزرگوار