جلسه 19 / فتوحات اسلامی در جبهه روم زمان عمر بن خطاب «رضی الله عنه»