جلسه 17 / فتوحات اسلامی در جبهه ایران در زمان عمر بن خطاب «رضی الله عنه»