جلسه 16 / شبهه تحریم حج تمتع توسط عمر بن خطاب «رضی الله عنه»