جلسه 11 / آغاز فتوحات اسلامی زمان ابوبکر صدیق «رضی الله عنه»