جلسه 3 / چکار کنیم از پیش آمدن مشاجرات در میراث جلوگیری کنیم
 

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

میراث 3
1 – شاید خیلی از این مسایل بعلت راه بدست امدن این ثروت باشه واینکه از چه راهی بدست امده وبجای اینکه باعث بهبود اوضاع بازماندگان شود به بدتر شدن وایجاد تفرقه شده وایا هدف ما فقط پول ومادیات هست؟
2 – متاسفانه قدیم ها فکر می کنن میراث بیشترسهم پسره تا دختر
3 – زن میراث بیشتر می بره یا دختر؟
4 – حدود چند سال پدر و مادر فوت شدن برادر بزرگتر ارث رو نگه داشته و بین وارث تقسیم نمی کنه خودش وضعش خوبه و احتیاج نداره . هر کدام از اعضا که طلب ارث کردند با توهین و بی احترامی برادر بزرگتر مواجه شدند.
5 – اگه شوهر طلا های زن رو بفروشه بعد بهش قول بده بعد از دو ماه می خرم بعد طلا ها رو نخره حکمش چیه زن میتونه درخواست حقش رو بگنه؟
6 – چرا زن وقتی اینهمه زحمت میکشه سهمش از فرزندان کمتره؟
7 – خانواده ای یک دخترداشتن که پدرپیرش میبره خونه خودش وتمام خانه ی پیرش زده به اسم خودش ونوشتن که خانه خریدیم که پسرعموهاش چیزی دستشون نباشه؟
8 – آیا بعد از فوت، کسی می تواند از مال میراث برای خیر بیرون کند؟ مثلا حجه یا در مسجد یا جای دیگه؟