27 شمش طلا

14 / جلسه چهاردهم / اصالت با معنو یات است نه مادیات