سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 84 / شماره 428 / راه کنترل برتری جویی

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۲۸: راه کنترل برتر جویی

«وَ نَحنُ لَهُ مُسْلِمُون» که در پایان آیه آمده جواب یک معماست؛ معما این است که چگونه آدمی که تمامیت‌خواه است می‌تواند دست از سلطه جویی‌اش بردارد؟ «وَ نَحنُ لَهُ مُسْلِمُون» جواب این سوال را می‌دهد؛ یعنی آدم باید کنترلش را دست الله بدهد و تماماً تسلیم الله شود، فقط در این صورت می‌تواند که ظلم نکند و اذیت نکند و الا قانون جلوی آدم را نمی‌گیرد، قانون کشوری، حتی قانون بین‌المللی نمی‌تواند جلوی سلطه‌جویی آدم را بگیرد، فقط آن طرف سیاستش را عوض می‌کند به یک شکل دیگری سلطه جویی‌اش را انجام می‌دهد. مثل آیه ۴۳ سوره مبارکه فاطر که فرموده:

«اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ» بخاطر برتری جویی در زمین و حیله‌گری‌های زشت می‌آید با یک حیله‌گری‌های زشت مسیرش را عوض می‌کند و از طریق دیگر آن کارش را انجام می‌دهد،

مثلاً؛ کشورهایی که کشورهای ضعیف‌تر را به استعمار می‌کشند و وقتی قانون بیاید که نباید کشورهای ضعیف را به تاراج ببرند به استعمار بکشند، خب به تاراج فرهنگی استعمار فرهنگی شروع می‌کند، اگر قانون باشد که حق مداخله ندارد در کشور دیگر،  آن کسی که در رأس آن کشور هست می‌آید، کسی را انتخاب می‌کند که دست نشانده‌ی خودش است در آن قسمت مداخله می‌کند، اگر قانون باشد که نباید بی‌جهت با کشوری وارد جنگ شود، می‌آید یک سناریویی تنظیم می‌کند یک حقه‌های زشتی، نقشه‌های زشتی می‌چیند افکار عمومی را آماده می‌کند بعد حمله نظامی را شروع می‌کند همان که قرآن فرموده:

«وَمَكْرَ السَّيِّئِ» و تمام این کارها را یهودیان و مسیحیان دارند انجام می‌دهند، در طول تاریخ انجام دادند الان هم دارند انجام می‌دهند،

چرا؟ چون «وَ نَحنُ لَهُ مُسْلِمُون» نیستند، حاضر نیستند تسلیم الله شوند، حاضر نیستند مردم را کتاب خدا را، پیغمبران خدا را به رسمیت بشناسند، پس اگر انسان تسلیم الله نشود و از الله فرمان‌برداری نکند، دیگر هیچ راه دیگری وجود ندارد که جلو دست آن از فساد و از ظلم بگیرد.