سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 63 / شماره 342 / مفسدان چه کسانیند؟

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ پس اگر روی بگردانند بدون شک الله نسبت به مفسدان آگاه است. (۶۳)

موضوع ۳۴۲: مفسدان چه کسانیند؟

«فَإِنْ تَوَلَّوْا»: پس اگر رو بگردانند اگر پشت بکنند، از چه چیز رو بگردانند و به آن پشت بکنند؟  از وحدانیت الله. کسی که بخواهد پشت بکند به توحید الله، به معبودیت الله و برود به سمت شرک و عیسی پرستی و این‌ها، پس این‌ها چی هستند؟؟ مفسداند، و الله نسبت به مفسدین آگاه است به حال‌شان کاملا واقف است «فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ» خب، چطور این‌ها مفسدند؟

آدم چطوری با مجرد پشت کردن به توحید مفسد می‌شود مگر واقعا اینگونه است؟؟

بله واقعا اینگونه است. چون تنها راه حقیقی برای اصلاح جامعه محوریت الله است، طرح‌ها و برنامه‌های الله است به غیر از آن دیگر راه اصلاحات مطلق وجود ندارد. امکان دارد به صورت جزئی اصلاحاتی انجام شود، قانون گذاری‌هایی بشود، ولی صد درصد در دل همان قانون گذاری‌ها مفسده‌های بزرگی در آن پیدا می‌شود. و اگر قرار بود اصلاحات و طرح‌های بشری اصلاح‌گر باشد به تمام معنا، دیگر نیاز به دین و این‌ها نبود.