سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 6 / شماره 66 / ما ارزشمندیم…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۶۶: ما ارزشمندیم…

وقتی توجه می‌کنیم به این‌که الله با مشیّت و خواست خودش ما را ترکیب‌بندی کرده به یک مطلبی پی می‌بریم و آن این‌که ما ارزشمندیم.

البته همان روز اول که پدر همه‌مان آدم آفریده شد هم معلوم بود که الله تا چه اندازه به خودمان انسان‌ها احترام و شخصیت قائل است (آدم را با دو دستش آفرید، به ملائکه دستور داد برای آدم سجده کنند). تاریخ پیدایش ما انسان‌ها چه شروع خوبی داشت..

این همه عزت و احترام آن هم از جانب الله بعد هم برای ما دین و قرآن فرستاد «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» که خودش احترام فوق‌العاده است تا انسان به الله وصل شود و از خود الله دستور بگیرد.

این را در زندگی آخرت، هم بهشت که پر از احترام و اکرام است..

برایش در نظر گرفته است. پس قدر خودمان را بدانیم، به خودمان احترام بگذاریم، خودمان را دوست داشته باشیم و با گناه و دوری از خدا احترام و عزت‌مان را خراب نکنیم. توبه هم برای کسی گذاشته شده که به خاطر دوری از خدا گناهانی را انجام داده حالا هر گناهی که باشد این شخص با توبه می‌تواند به سوی الله برگردد. همه‌ی این عزت و احترام‌ها فقط برای ما نیست همه‌ی انسان‌هایی که ما با آن‌ها زندگی می‌کنیم این امتیازات را دارند. الله آن‌ها را هم صورت‌بندی کرده به هرشکلی که الله خواسته خلق‌شان کرده است. پس به تمام انسان‌ها احترام بگذاریم..

خدای ناکرده کسی را تحقیر نکنیم..

و چهره‌ی کسی را مسخره نکنیم؛ زیرا الله آن چهره را برایش انتخاب کرده است. این اخلاق درست را در خودمان به وجود بیاوریم که رنگ چهره، لباس کهنه، فقیری، بی‌سوادی و این‌ها سبب نشود که احترام ما نسبت به کسی کم شود؛ بلکه با کمال عزت و احترام با همه برخورد بکنیم.