سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 6 / شماره 66 / ما ارزشمندیم…

موضوع ۶۶: ما ارزشمندیم…

وقتی توجه می‌کنیم به این‌که الله با مشیّت و خواست خودش ما را ترکیب‌بندی کرده به یک مطلبی پی می‌بریم و آن این‌که ما ارزشمندیم.

البته همان روز اول که پدر همه‌مان آدم آفریده شد هم معلوم بود که الله تا چه اندازه به خودمان انسان‌ها احترام و شخصیت قائل است (آدم را با دو دستش آفرید، به ملائکه دستور داد برای آدم سجده کنند). تاریخ پیدایش ما انسان‌ها چه شروع خوبی داشت این همه عزت و احترام آن هم از جانب الله بعد هم برای ما دین و قرآن فرستاد «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» که خودش احترام فوق‌العاده است تا انسان به الله وصل شود و از خود الله دستور بگیرد. این را در زندگی آخرت، هم بهشت که پر از احترام و اکرام است برایش در نظر گرفته است. پس قدر خودمان را بدانیم، به خودمان احترام بگذاریم، خودمان را دوست داشته باشیم و با گناه و دوری از خدا احترام و عزت‌مان را خراب نکنیم. توبه هم برای کسی گذاشته شده که به خاطر دوری از خدا گناهانی را انجام داده حالا هر گناهی که باشد این شخص با توبه می‌تواند به سوی الله برگردد. همه‌ی این عزت و احترام‌ها فقط برای ما نیست همه‌ی انسان‌هایی که ما با آن‌ها زندگی می‌کنیم این امتیازات را دارند. الله آن‌ها را هم صورت‌بندی کرده به هرشکلی که الله خواسته خلق‌شان کرده است. پس به تمام انسان‌ها احترام بگذاریم، خدای ناکرده کسی را تحقیر نکنیم و چهره‌ی کسی را مسخره نکنیم؛ زیرا الله آن چهره را برایش انتخاب کرده است. این اخلاق درست را در خودمان به وجود بیاوریم که رنگ چهره، لباس کهنه، فقیری، بی‌سوادی و این‌ها سبب نشود که احترام ما نسبت به کسی کم شود؛ بلکه با کمال عزت و احترام با همه برخورد بکنیم.