سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 6 / شماره 38 / راهکارهایی برای قرار گرفتن در صراط مستقیم

— 

موضوع۳۸: راهکارهایی برای قرار گرفتن در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؟

درست است که ما از الله خواستار صراط المستقیم هستیم، ولی ما هم وظایفی داریم: اول از الله می‌خواهیم راه راست را به ما راهنمایی کند، یادمان بدهد که الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ چیست؟ آیا الله به ما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ را یاد داده؟ بله مفصل در قرآن کریم و سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسیرهای هدایت معرفی شده‌اند، پس برای اینکه الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ را یاد بگیریم چاره‌ای نداریم جز مطالعه قرآن که تا حالا متاسفانه بی‌حوصلگی و مشغولیت و عدم نیاز به مطالعه‌ی قرآن و این‌ها مانع شده، یک فکر جدی برا خودمان کنیم.

 بعد از این که الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ را یاد گرفتیم، نوبت این است که تبدیل به رفتارمان کنیم. خیلی وقت‌ها چیزهای الکی مانع رفتار درست ما می‌شوند؛  مثلاً جوگیر می‌شویم، ذوق‌زده می‌شویم، عجله می‌کنیم، نفرت یا خشم چشم ما را کور می‌کند و این مسائل سبب می‌شود رفتاری که از ما صادر می‌شود خارج از الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ باشد. خب  برای این هم باید فکری کرد تا در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قرار بگیریم. راهکارهایی که ما را به الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نزدیک می‌کند، بالا بردن سطح هوشیاری وقت گذاشتن برای تفکر، شناسایی نقاط ضعف و پاک کردن یا حداقل کنترل حالات مزاحم از وجودمان. تا رفتاری که از ما سر می‌زند برخواسته از دانش قرآنی باشد.

البته شناسایی نکات ضعف و بالابردن آگاهی و همه‌ی این‌ها در قرآن کریم مفصل به آن پرداخته شده و نکات ضعف را برطرف کرده‎ و به عنوان تزکیه‌نفس در آیات مختلف ذکر شده است.

بالاترین کسی که توانست اخلاقش را کاملا قرآنی کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. عایشه همسرش رضی الله عنها می‌گوید: «کان خلقه القرآن: اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم  سرتاسرش قرآن بود.»

وقتی ما هم با صبوری و تفکر تصمیم بگیریم، می‌توانیم بر خودمان مسلط باشیم و بیشتر رفتارهایمان قرآنی شود، از الله می‌خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند.

ما ممکن است به آخر خط نرسیم، یعنی به مقصد آخردر الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دست پیدا نکنیم و البته خدا هم این را از ما نخواسته؛  فقط از ما خواسته که در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ باشیم. رسیدن به نقطه پایان را خدا از لطف و مرحمتش را برما نگذاشته، وظیفه‌مان  قرار نداده است، پس کافی است که در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ باشیم؛ یعنی همیشه نماز بخوانیم، دعا کنیم و در تلاش باشیم.