سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 55 / شماره 321 / عبرت از تاریخ علمای بنی‌اسرائیل

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۲۱: عبرت از تاریخ علمای بنی‌اسرائیل.

 در تاریخی که بر بنی‌اسرائیل گذشت از بعثت پیامبر موسی علیه‌‌السلام و مدت زمان طولانی که گذشته بود و خیلی از مسائل وارد بدنه‌ی هدایتی دین پیامبر موسی علیه‌السلام شده بود و پیامبر عیسی علیه‌السلام مبعوث شد تا آن مسائل را از دین پیامبر موسی علیه‌السلام جدا کند

یک عبرت و یک اخطار و هشداری است برای خودمان مسلمان‌ها که هر چه زمان از زمان بعثت رسول‌الله صلی الله علیه و سلم بیشتر بگذرد و ما بیشتر فاصله می‌گیریم احتمال آمیخته شدن راه ناصواب به راه هدایت و درست وجود دارد. درست است

که کتاب زیاد نوشته شده، درست است که خیلی از عمرها و وقت‌ها و انرژی‌ها صرف شده است، ولی این دلیل بر این نمی‌شود که احتمال اشتباه وجود ندارد لازم هم نیست که شخص غرض و مرض داشته باشد خیلی آدم‌های پاک و صالح ممکن است در اشتباه باشند پس راه‌حل چی است؟

راه‌حل در قرآن بیان شده… راه‌حل این است از قرآن و فرمایشات رسول‌الله صلی الله علیه و سلم اصلا نباید دور شد حتی یک وجب. ما هر درسی که داریم هر تخصصی که می‌خوانیم نگاه کنیم که آیا آن هم‌سوی با قرآن است یا نیست؟

اگر مثلا تاریخ می‌خوانیم نگاه کنیم که آیا تاریخ ما با آنچه که قرآن در آن مورد بیان فرموده هم‌سو است یا خیر؟

اگر اخلاق می‌خوانیم یا درمورد ازدواج و خانواده می‌خوانیم، درمورد احترام به حقوق حیوانات و حقوق بشر و الی آخر که آیا این مسائل با قرآن هم‌خوانی دارند یا خیر؟

اگر فقه و حقوق می‌خوانیم یا هر علم دیگری یک وجب هم از قرآن نباید دور شویم آیات مرتبط با همان علم و تخصص‌مان را باید مرتب مرور کنیم و کل قرآن را باید مرور کنیم و الا ممکن است عالم و کارشناس و دانشمند باشیم، ولی در یک مسیر اشتباه باشیم. جالب است ممکن است اشخاصی باشند از این سخن و از این راه‌حل خوش‌شان نیاید و گاهی هم به حقانیت خودشان شک نکنند

و انتظار داشته باشند مردم چشم و گوش بسته از آن‌ها فرمان ببرند، ولی قرآن کریم بارها علمای امت و امت اسلام را هشدار می‌دهد و داستان امت‌های گذشته را بیان می‌کند که یک وقت به سرنوشت آن‌ها دچار نشویم.