سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 55 / شماره 317 / مبارزه برای حفظ هویت…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۱۷: مبارزه برای حفظ هویت.

آدم وقتی برای چیزی وقت گذاشت و علم و تخصص حاصل کرد، هزینه کرد و از آن کانال به شهرت و مقام و پول و احترام رسید، دیگر آن مسئله برایش تبدیل به هویت و ارزش می‌شود. می‌دانیم عوامل اقتصادی و معیشتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی سبب می‌شود که برای آن شخص هویت درست شود و وقتی یک چیزی برای آدم هویت شد.

دیگر به سادگی حاضر نیست از آن دست بکشد؛ چون تصور می‌کند که اگر آن را از دست داد، فکر می‌کند همه چیزش را از دست داده، خودش و داشته‌هایش، کار و کاسبی و معیشتش را از دست داده و به همین دلیل برای حفظ هویتش مبارزه می‌کند. ترجیح می‌دهد با کسی که می‌خواهد هویتش را بگیرد مبارزه کند، برایش نقشه می‌کشد، حقه و حیله به کار می‌بندد؛

همان طور که در آیه قبل خواندیم: «وَ مَکَروا وَ مَکَرَ اللّه وَاللّهُ خَیرُالمَاکِرین» نقشه هم از دو زاویه می‌تواند بکشد؛ یکی این که اثبات کند آن شخصی که افکار متفاوت دارد و دارد هویت او را زیرسوال می‌برد، در گمراهی است، فکر و مسیر آن شخص اشتباه و فکر و مسیر خودش درست است. دوم این که با کشتنش صدای او را خفه کند و از جامعه حذفش کند.

«فَفَریقاً کَذَّبتُم و فَریقاً تَقتُلون» این دوتا مسئله همین را بیان می‌کند: تخریب و بعدا قتل! علمای بنی‌اسرائیل خواستند هر دو بلا را سر پیامبر عیسی‌‌ علیه‌السلام در بیاورند.