سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 5 / شماره 34 / چرا ایاک در آیه تکرار شده است؟

— 

موضوع ۳۴: چرا إِيَّاكَ در آیه تکرار شده است؟

چرا إِيَّاكَ در آیه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» تکرار شده است؟ در حالی‌که به هم عطف شدند و می‌توانست «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ نَسْتَعِينُ» باشد، ولی هردو با إِيَّاكَ آمده است. چون توجه ما را به این نکته جلب می‌کند؛

استعانت عین عبادت مهم است، و شامل قسمت حساس عبودیت می‌شوند. استعانت:

دعا و طلبی است که بنده از خدا دارد. عبادت: طلبی است که خدا از بنده دارد.

پس رابطه دو طرفه شد. ما ” إِيَّاكَ نَعْبُدُ ” را باید به نحو احسن انجام دهیم که موقع مصیبت‌ها خدا به دادمان برسد. اگر نتوانستیم در زندگی بر مشکلات غالب باشیم، یک بار دیگر عبودیت‌مان را بررسی کنیم که شاید درقسمتی از آن مشکل داشته باشیم.