سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 5 / شماره 23 / تعهد آگاهانه

— 

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تنها تو را بندگی می‌کنیم و از تو کمک می‌خواهیم. (۵)

موضوع۲۳: تعهد آگاهانه

آیه ۱ تا ۴ سوره فاتحه با صیغه غایب بیان می‌شوند؛ چون ما در این آیات حمد و ثنای خدا را می‌گوییم.

ولی در آیه ۵ سوره فاتحه إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ چون می‌خواهیم اقرار بندگی کنیم و به الله تعهد دهیم.

که جز او هیچ کس را بندگی نکنیم، با صیغه خطاب بیان می‌شود.

(یعنی رو در رو به خود خدا می‌گوییم: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)