سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 48 / شماره 286 / موفقیت فقط با کتاب و حکمت.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۸۶: موفقیت فقط با کتاب و حکمت.

به سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمت گفته شده چرا؟ چون خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به کارهای درستی که الله برایش معرفی کرده به بهترین شیوه در آن تصرف می‌کند و آن‌ها را انجام می‌دهد و به آن حکمت گفته شده،

چون سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم کارهای درست را برای ما معرفی می‌کند، پس هم کارهای درست را معرفی می‌کند و هم کارهای درست را درست انجام می‌دهد، به همین خاطر به آن حکمت گفته شده و وقتی دقت می‌کنیم دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین و سالم‌ترین دوران‌ها بوده و بعد از زمان ایشان یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم چرا؟

دیگه واضح شد چون کارهای درست را حکیمانه انجام می‌دادند و عیسی علیه السلام هم که «وَ یُعَلِّمُهُ ٱلکِتابَ وَ ٱلحِکْمَة» خدا به او حکمت یاد می‌دهد به همین خاطر عدالت را در جهان حاکم می‌کند کارهای صحیح که الله به او فرموده، اصولی و با رعایت استانداردهای موفقیت انجام می‌دهد حکمت و موفق هم می‌شود. خودمان هم موظفیم کارهای درست را از قرآن و بیانات رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم و بعد به تناسب زمانه‌ی خودمان با حکمت پیاده بکنیم .

رسول الله صلی الله علیه و سلم با کتاب و حکمت موفق شد

خلفای راشدین با کتاب و حکمت موفق شدند، عیسی بعد از نزولش به دنیا با کتاب و حکمت موفق می‌شود، ما هم برای موفقیت برای رسیدن به یک سیاست خوب، اقتصاد خوب، اخلاق خوب، زندگی خوب، ما فقط با کتاب و حکمت می‌توانیم به موفقیت برسیم.