سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 28 / شماره 184 / عواقب دوستی با کافر در یک نگاه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۸۴: عواقب دوستی با کافر در یک نگاه
در توضیح آیه ۲۸ سوره مبارکه آل‌عمران عرض کردیم، قرآن کریم ما را از اینکه کافران را به دوستی بگیریم نهی کرده؛ و فرموده: (اگر کسی این کار را انجام داد؛ الله هیچ کاری به او ندارد؛ چون دشمنی را وسط آورد و به مالک‌الملک بودن الله، توحید و محوریت الله ایراد وارد کرده است.

البته مسلَّم است که هر دوستی‌ای لوازمات خاص خودش را دارد. دوستان باید همدیگر را دوست داشته باشند، هوای همدیگر را داشته باشند، وفادار باشند و اگر این‌ها را با یک کافر انجام داد دوستی و وفاداری‌اش را نسبت به الله و مؤمنان از دست می‌دهد.

وقتی پای یک غریبه وسط آمد؛ فضای ناامنی و ترس ایجاد می‌شود. با کافر دوست، و با مؤمن دشمن می‌شود. کم کم در جامعه اختلاف و بی‌اعتمادی زیاد می‌شود. در مقیاس بزرگتر وقتی نگاه می‌کنیم؛ به نسبت حکومت و قدرت منجر به استعمار، قتل، سرکوب که در خیلی کشورها مشاهده می کنیم، می‌شود.

همه اهل یک کشور و هر دو طرف هم مسلمان‌اند؛ ولی با هم جنگ دارند چرا؟ چون این گروه مسلمان، با فلان کشورِ کافر ارتباط دوستی گرفته، از آن‌ها اسلحه می‌خرد و با هم منافع مشترک دارند.

آن یکی گروه هم با یک کشورِ کافر دیگر  دوست است و با آن‌ها منافع مشترک دارد؛ خب این روند ادامه دارد، شبهه‌پراکنی و زیر سوال بردنِ دین و قرآن؛ و بعدش اعتیاد و همه این‌ها به وجود می‌آید؛ که به فتنه در روی کره زمین و فساد بزرگ می‌رسد.