سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 21 / شماره 144 / مفهوم قرائت یقتلون و یقاتلون

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۴: مفهوم قرائت یقتلون و یقاتلون.

یکی از قُرّاء به نام حمزه کلمه يَقْتُلُون را يُقاتِلُون قرائت کرده، یعنی به جای «وَ یَقْتُلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ» خوانده «وَ يُقاتِلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ» و به جای «وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاسِ» خوانده «ويُقاتِلُونَ الَّذِینَ یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاسِ» و قرائتش هم متواتر است،

یعنی یک قرائتی از قرآن است و بر صحتش اجماع شده، حالا این دو با هم‌ دیگر چه تفاوتی دارند؟ یَقْتُلُونَ از ریشه قَتَل به معنای کشتن، کشتنِ یک‌طرفه، یعنی به صورت ضربتی و بدون این که طرف مقابل مقاومتی کند، او را می‌کشند با یک ترور با یک حرکت، طوری که فرصت مقاومت هم گیر طرف نیاید.

ولی يُقاتِلُونَ از باب مفاعله است و دو طرفه بودن را می‌رساند، یعنی آن‌ها به قصد کشتن آن نبی یا دعوتگر به جنگ‌شان می‌روند و نبی و دعوتگر طرفدارهایی دارد و بین این دو گروه جنگ در می‌گیرد. وقتی دقت می‌کنیم گاهی وقت‌ها قتل از نوع یَقْتُلُون است؛ یعنی ترور و گاهی وقت‌ها از نوع يُقاتِلُون است یعنی جنگیدن.

قرائات مختلف کارشان همین است؛ معانی مختلف، صورت‌های مسئله، شکل‌های مختلف قضیه را در خودشان جا می‌دهند و نمی‌گذارند ما از آن معانی محروم باشیم.

باز یه نکته دیگر؛ در کلمه یَقْتُلُون و یا يُقاتِلون دو بار این فعل در آیه تکرار شده «وَیَقْتُلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ» در حالی که بر هم‌دیگر عطف شدند و اگر یک فعل یَقْتُلُونَ بود کافی بود مثلا «وَیَقْتُلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَالَّذِینَ یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاسِ»، ولی دو بار یَقْتُلُونَ تکرار شده یا در قرائت حمزه دو بار يُقاتِلُونَ تکرار شده..

چرا؟ تا عمل خشونت بار قتل، بارز و نمایان شود و مخاطب در جریان این قتل قرار بگیرد. ما هم می‌توانیم برداشت کنیم همچین اعمالی اگر جایی اتفاق افتاد اعمال خشونت بار باید در جامعه واضح بیان شود تا همگی در جریان قرار بگیرند و محکومش کنند و جامعه آگاه شود. وقتی این‌طور شد، اعمال خشونت بار انجام دادنش سخت می‌شود بر آن شخصی که می‌خواهد انجامش بدهد در نتیجه کم‌تر در جامعه اتفاق می‌افتد.