سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 12 / شماره 85 / ایستگاه تفکر

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۸۵: ایستگاه تفکر

آیات مختلف در سوره‌ مبارکه آل‌عمران به شیوه‌های مختلف می‌خواهد کافران را متوجه کار اشتباه‌شان کند.

یک بار سرنوشت گذشتگان را ذکر می‌کند که آل فرعون چه شدند؟

یک بار عاقبت خودشان را بیان می‌کند که اگر این مسیر را ادامه بدهند، به کجا می‌رسند؟ در دنیا که «سَتُغلَبُونَ» در آخرت «وَتُحشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ» وضعیت زندگی‌شان که «وَبِئسَ ٱلمِهَادُ»، آن تبدیل شدن به هیزم جهنم هم جای خودش. البته این‌ها چون ممکن است..

خودشان مستقیم قرآن را نخوانند، خدا عزوجل پیامبرش صلی الله علیه و سلم را قاصد می‌کند که این حرف‌ها را به آن‌ها برساند تا شاید قبل از این که دیر شود و کار از کار بگذرد، متوجه شوند و دست از این کارها بردارند تا یک وقت به عذاب خدا گرفتار نشوند.

قرآن «هُدًى لِّلنَّاسِ» است، حتی کافران را هم می‌خواهد هدایت بدهد.