سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 12 / شماره 85 / ایستگاه تفکر

 

موضوع ۸۵: ایستگاه تفکر

آیات مختلف در سوره‌ مبارکه آل‌عمران به شیوه‌های مختلف می‌خواهد کافران را متوجه کار اشتباه‌شان کند.

 یک بار سرنوشت گذشتگان را ذکر می‌کند که آل فرعون چه شدند؟ یک بار عاقبت خودشان را بیان می‌کند که اگر این مسیر را ادامه بدهند، به کجا می‌رسند؟ در دنیا که «سَتُغلَبُونَ» در آخرت «وَتُحشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ» وضعیت زندگی‌شان که «وَبِئسَ ٱلمِهَادُ»، آن تبدیل شدن به هیزم جهنم هم جای خودش. البته این‌ها چون ممکن است خودشان مستقیم قرآن را نخوانند، خدا عزوجل پیامبرش صلی الله علیه و سلم را قاصد می‌کند که این حرف‌ها را به آن‌ها برساند تا شاید قبل از این که دیر شود و کار از کار بگذرد، متوجه شوند و دست از این کارها بردارند تا یک وقت به عذاب خدا گرفتار نشوند.

 قرآن «هُدًى لِّلنَّاسِ» است، حتی کافران را هم می‌خواهد هدایت بدهد.