جلسه 18 / ادامه فتوحات اسلامی در دوران عمر بن خطاب «رضی الله عنه»