دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ ¹⁴⁰/ صفحه 237 و 238 / جزء 12 / آیه 15 الی 30

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی ​

 

صفحه 237 و 238 جلسه 140

1 – “” بُرْهَانَ رَبِّهِ “” میتونین بیشتر توضیح بدین برام جا نیفتاد؟

2 – آدم دلش به حال یوسف می سوزه ،خدا چگونه همان لحظه شاهد برای یوسف حاضرکرد؟

3 – آیا میل  یوسف. هم بوده یا فقط یک طرفه بوده؟

4 – آیا واقعا یوسف  زیبا بوده؟

5 – ترجمه انصاری سورة یوسف “”وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ20‌‌‌‌‌ “”و او را به ثمن بخس فروختند، به چند درهمى اندك شمار. و به او بى رغبت بودند.

6 – توی قرآن طوری دیگه داستان گفته ولی توی تلویزیون طوری دیگه بود یعنی توی رسانه تحریف شده؟

7 – چرا اینجا از کلمه ی مخلص به فتح لام استفاده شده و کلمه ی مخلص به کسر لام استفاده نشده ….فرق شون در چیه؟؟

8 – آیا واقعا اکثرا خانم ها مکر بزرگ دارند؟

9 -کلمه « رَأَىٰ » در لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ، مثنی است یا مفرد؟

10 – اينطور نبود که چون یوسف برهان ربش رو دید به سمت زن نرفت؟ برای  کامجویی

11 – “” وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ “”تفسیر دیگه ای نداره؟

12 – والله مستعان برام جالب هست، از زبان یک پیغمبر بیان شده که حتی پیامبر خدا برای اینکه بتونه در مقابل این امتحان سخت صبر کنه از الله کمک میخواد، حالا توی نماز هم این قضیه الله به ما یاد داده که بگیم “” إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ “”که خودمون هم از الله کمک بگیریم و این همون عبادت هست، صبر پیامبر یعقوب هم عبادت بود

13 – از نظر قرآن کید و مکر زنها همیشه و درکارهایی هست ، منظورکارهای ناشایست است، مکر و نیرنگ در چه کارهایی خوب هست و در چه کارهایی بد هست؟

14 – در سوره یوسف بحث آبرو را بیان می کند؟

15 – صبر اگر صبر جمیل نباشد از اجر و ثوابش کم میشه؟

16 – پس مکر و نیرنگ مخصوص زن تنها نیست، مخصوص تمام انسان ها است،، بحث ایمان خیلی مهم است همه ی انسان ها باید روی خودشان کارکنند تا ایمانشان محکم شود، درسته؟