سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ / سوره انعام
 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی
کل سوره انعام
1 – چرا همراه پیامبر ملکی نازل نمی شود از آسمان ؟ 2 – بر حسب آيه ۴۷ انسان از کجا متوجه می‌شود که بلاهای که نازل میشود عذاب است یا آزمایش اللهی ؟ 3 – در آیه ۱۲۸ ” إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه ” منظورش مگر کسانی که خدا می خواهد در آتش نمی افتند؟ 4 – سوال اول : خداوند فرموده اگر کفار بربگردن به زمین باز هم کفر می ورزند می خواستم بدونم شیطان چقدر نقش داره تو این اتفاق یا اصلا اگر شیطان نباشه هم برگردن باز کفر می ورزند؟ 5 – سوال دوم : خداوند بارها برای پیامبر آیه نازل کرده که تو نمیتونی کافران رو هدایت کنی اینقد خود تو براشون ناراحت نکن از جاهلان نباش و غیره… می خواستم بدونم چرا این همه تکرار و تاکید برای پیامبری که این قدر خدا براش واضح بوده و ایمان کامل داشته چرا یکبار گفتنش کافی نبوده ؟ 6 – سوال سوم : آیا یسع هم پیامبر بود ؟ و اینکه قصه ای از زندگیش در قرآن اومده یا نه؟ 7 – آیا آیه ۶ و ۱۳۳ منظور یکی است ؟ 8 – معنی کلمه ی انعام چی هست ؟ 9 – آیه ۱۴۶ ” وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا ” چرا از کلمه ی غنم استفاده کرده ونگفت ضأن 10 – آیه ۳ و ۴ به افکار منفی اعم از از حسرت ها یا بد خواهی ها و بد بینی ها که به ذهن خطور می کند اشاره دارد اگر در ذهن بماند و تا متوجه شویم از خود دور کنیم اگر منجر به عمل نشود گناه است؟ 11 – در برخی کشورها گوزن به صورت دامی پرورش داده میشه..آیا جزء انعام میشه؟ 12 – ” ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ” این تحریم چه تاثیری داشت ؟ آیا این تحریم درتربیت آنها موثر بوده ؟ آیا غذاها بر اخلاق اونها تاثیر گذاشته که غذاها تحریم شدند؟ 13 – چرا در آیه۱۴۶چربی گوسفند و بز گفته حرامه مگر چربی پشت کمرش وچربی بین شکم و معده وچربی که به استخوان مخلوط شده خب کل چربی های بز همین هاست پس منظور آیه چه قسمتی از چربی است؟
باز کردن چت
1
به راهنمایی نیاز دارید؟
پشتیبانی وب سایت
سلام، چگونه می توانم شما را راهنمایی کنم؟!