سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ⁶¹ / صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ / جزء ۶ / آیه ۳ الی ۹

 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی

ص 107 و 108

1 – زنان پاک برای مردان پاک مردان پاک واسه زنان پاک سوالم اینه با وجود این حرف چطوریک زن مومن شوهرش یک آدم دروغگو معتاد و دزده یعنی زن فکر کنه که بده شوهرش بده ؟ زن چیکار کنه از نظر قرآن؟

2 – در مورد* وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَام ِ * لطفا بیشتر توضیح دهید و باز کنید

3 – آیا ازدواج با اهل کتاب … زندگی ایده آلی میتواند باشد؟

4 – اگر حیوان شکارچی تعلیم ندیده باشه شکار کنه گوشتش حلال است ؟

5 – مرد مسلمان با زن یهودی ونصاری ازدواج کنه حلاله درصورتی که دینشون فرق میکنه ؟

6 – ارتباط در حد صحبت هم کفر ایمان میشه؟

7 – الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ منظور از کامل شدن دین وتمام شدن نعمت ، پس این همه اختلاف برای چیه ؟ میشه بیشتر توضیح بدید

8 – خوردن گوشت گاو یا گوسفند در کشورهای اروپایی که اهل کتاب هستند با گفتن بسم الله می شه خورد؟؟

9 – * أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ*عَلَىٰ به معنی بر نیست مگه چرا در معنی شد

10 – وضو برای پاکیزگی هست * وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ * پس چرا وقتی شخصی وضو گرفت بعد از دو دقیقه به هر نحوی وضویش باطل شد چرا باید دوباره وضو بگیره اون که پاک شده همین الان وضو گرفته ؟

11 – آیه شش * صَعِيدًا *  اومده یعنی مستقیم با خاک تیمم کنیم؟و اگر اینطوره چرا میگن با یک پتو که خاک داره هم میشه تیمم کرد؟