دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ⁶³ / صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ / جزء ۶ / آیه ۱۸ الی ۳۱

 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی

ص 111 و 112

1 – درباره هابیل و قابیل من جایی خوندم که قرآن گرچه رفتار قابیل رو مذموم اعلام کرده اما بر رفتار هابیل هم صحه نگذاشته ، هابیل با بیان خودش گویا قابیل رو تحریک کرده برای قتل و هابیل می تونست بگه چه بسا این دفعه قربانی من پذیرفته شد اما دفعات بعدی قربانی تو پذیرفته بشه

2 – اگر بنی اسراییل قدرت جنگ و نیروی جنگی داشتند با فرعون می جنگیدند….چرا خداوند از اونها خواست که بجنگند؟

3 – پس دعوای هابیل وقابیل سرچه بود؟

 4 – خداوند در سوره ی بقره گفت که به بنی اسراییل گفت که به آنها من و سلوی داد و دوازده چشمه داد…چطور آنها سرگردان بودند؟ آنها که در ناز و نعمت بودند؟؟

5 – سرزمینی که قرار بود با سجده وارد بشن و سرزمینی که جباران در آن بودند. باهم فرق داره؟

6 – داستان هابیل وقابیل چرا اینجا خداوند اسم شیطان را نیاورده که یکی شون رو گول زده و نفسش را مقصر دانست

7 – سن مرگ و میر در زمان موسی چقدر بوده؟

8 – حضرت موسی تو اون چهل سال کجا بود با قومش یا نه یا جای دیگه ای بود ؟

9 – پس همه ی ما از نسل قابیلیم؟

10 – الان قوم بنی اسرائیل که بابیت المقدس در جنگ هستند فرزندان بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب است

11 – خدا کلاغ رو فرستاد تا خوار بودن و ناتوانی قابیل رو بهش نشون بده؟

12 – در آیه ٢٨ اينكه هابیل تقوا داشت و به آخرت ایمان داشت چطوری این فهم رو داشت آيا در آن زمان كتاب آسمانی يا پيامبری بوده؟