دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ⁵⁵ / صفحه ۹۵ و ۹۶ / جزء ۵ / آیه ۱۰۲ الی ۱۱۳

 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی

ص 95 و 96

1 – یعنی در جنگ تن به تن و دشمن داره شمشیر میکشه ،نماز جماعتی بخونن؟ امکانش نیست …من درست متوجه نشدم، حین و وسط جنگ هست یا نه. دشمن در کمین هست و جنگ هنوز شروع نشده؟

2 – منظور ازعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کتاب هست که قبلا نمی دونست. یا نه موارد غیر از کتاب هست؟

3  – آیه ۱۱۳ منظور فقط پیامبر هست یا شامل تمام کسانی که قرآن میخوانن وبدان عمل میکنن

4 – آیه ۱۱۰ و ۱۱۱ سوء و بدی واضحتر میشه توضیح بدین به هم نزدیکه

5 – نماز مسافر وقتی در نوبت دوم  هستی مثلا نماز ظهر و عصر در وقت عصر اول کدوم باید خوند

0 – به الله سوگند،ما هیچ وقت نمیتونیم درک کنیم که معبوومون چقدر ما رو دوست داره،متاسفانه ما خیلی نسبت بخودمون ظالم هستیم

6 – اگردر جنگ دشمن پشت به قبله باشد مسلمانان چگونه برای نماز می‌ایستادند

7 – قسمت آخر آیه۹۴ آیا منظور اینه که نمازهایی که نتونستن درست بخونن و مثلا در حال شمشیر زدن نماز خوندن رو بعد درست بخونن؟

8 – استاد ما از کجا باید تشخیص بدهیم خداوند چه کسی مخاطب قرار داده در قرآن و پیام برا بنده هست یا پیامبر

9 – کسی که در راهه چطور نماز میخونه رکوع و سجود چطور انجام میده؟

10 – نمازی که در جنگ خونده میشه اسم اون نماز چیست ؟ آیا اون نماز بعد جنگ قضا داره؟

11 – اگر یک وقت کار پیش بیاد مثلا مطب دکتر باشیم بعد از وقت یکی از نمازهامون بگذره می تونیم نمازمون رو جمع بخونیم یا قضا باید بخونیم