سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ⁴⁶ / صفحه ۸۱ / جزء ۴ / آیه ۲۰ الی ۲۳
 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی
ص 81
1 – استاد من دیروز از شما پرسیدم اگر طلا بدهند پس می گیرند شما گفتید این کار درست است و این وقتی است همسرش باشد.و حتی اگر بمیرد به ارث میرود . با ایه 20 جور دیگری نمیشود؟ من گیج شدم2 – ببخشید قرآن با کسانی که نباید با آنها ازدواج کرد ذکر کرده سوال من اینجاست آیا قبل از اسلام این کار انجام می گرفته که آیه نازل شده است3 – * فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا *چیه ؟4 – پایان آیه 23 لطف کنید توضیح دهید5 – استاد این سوال از خیلی وقته تو ذهنمه وقتی آدم و حوا به زمین اومدن بچه دار شدن و بچه شون با کی ازدواج کرده چون کسی دیگه ای تو دنیا نبود وآیه ی 20میگه نمیتون با خواهر یا عمه یا خاله ازدواج کنن اون موقع کسی نبود پس بچشون با کی ازدواج کرده6 – پس چرا مهریه به اجرا میذارن وهمه چیز می گیرن دادگاه هم رای به خانم میده ؟7 – شیخ ببخشید زن و مردی با هم ازدواج می کنن زن یه دختر داره مرد هم یه پسر داره این دو نفر باهم ازدواج می کنن با دو بچه ی کوچک ، این دو بچه از کوچکی با هم بزرگ میشوند آیا بعد می توانن با هم ازدواج کنن8 – اگر دختر وپسر از هم طلاق باشند ایا بعد از طلاق مادر ان دختر برای پسر محرم است ؟9 – ربائب چی شدمعنیش ؟10 – فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ می شه توضیح بدی ؟11 – زمانی که مرد زن را طلاق میدهد و زن قبلا مهریه راطلب نکرده ،موقع طلاق مرد باید مهریه را کامل پرداخت کند؟