سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ⁴³ / صفحه ۷۸ / جزء ۴ / آیه ۷ الی ۱۱

 دانلود فایل تصویری    دانلود فایل صوتی

ص 78

1 – در بهره مند ساختن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان غیر وارث ،رضایت همه ی وارثان شرط است ؟؟  دستور به بهره مند ساختن این گروه ‍وجوب را می رساند یا استحباب ؟

2 – این درسته کسی زودتر رحمت خدا رفت از ارث محرومه؟

3 – مردی فوت کرده ودو تا دختر داره وهمه ی اموالش را به دختراش داده قبل از فوتش آیا به   برادرانش نمیرسه ؟

4 –  مادر یتیم چقد در اموال سهم دارد

5 – اگه اموال به مساوی تقسیم بشه مشکل داره؟

6 – *سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا * بی زحمت دوباره میگین ؟

7 – متاسفانه  الان  یه جوری شده که بعضی‌ها به دختر شون هیچی نمیدن .نمیدونم اینا   از  آخرتشون نمی‌ترسند

8 – خانمی که سرپرست خانواده هست پدرش از دنیا رفت اینجا میراث چطور تقسیم میشه برادر هم دارد ؟

9 – بعضی ها نه بگو اغلب چنین استبقول معروف: مرد و دست و پا هر کس زور بیشتری داشته باشه  میراث را حیف و میل میکنه

10 – اگر پدر بزرگی آشکارا حق فرزندی را ضایع کند فرزند را از اموالش بی بهره کند همه اموالش را در حیاتش به بقیه داده حالا پدر بزرگ مرده و پسرش هم به خاطر روابط خویشاوندی ساکت مانده و سکوت اختیار کرده اما به آن نیاز شدید دارد ایا نوه ها میتوانند دخالت کنند و حق پدر خود را از عمو ها بخواهند؟

11 – چرافرزندی که پیش مرگ میشه فرزندانش میراث نمیبره این ظلم نیست ؟

12 – چرا دختر کمتر از پسر می بره ؟  چرا خداوند میراث بردن دختر از پسر کمتر قرار داده ؟