سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁸ / صفحه 35 و 36 / جزء 2 / آیه 220 الی 230

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی

صفحه 35

1 – آماج یعنی چه؟

2 – نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ اگر کشتزار دچار آفت بشه به محصول و ثمر کشتزار هم سرایت می کند…آیا مرد موظف هست که از زن در برابر بیماریها محافظت کند؟

3 – تفاوت تَنْكِحُوا و تُنْكِحُوا در آیه ی 221 چیه؟

4 – نزدیکی از پشت حرامه و گناه داره؟

5 – سلام علیکم آیا اگر کسی نماز نمی خونه شامل آیه 221 میشه؟

6 – چطور می شود شرک یک خواستگار رو فهمید؟ این امری قلبیست

7 – بچه از پرورشگاه چه حکمی داره استاد؟ ما حامله نمیشیم 13 ساله
8 – اگه یکی کاهل نمازه یکی می خونه سه تانمی خونه هرچیم بگی گوش نمیکنه نمیگه نمی خونم میگه خوندم یاباش بگی بخون اگه زورش بدیم وضونداره میره رو جانماز اینطوری وادارش کنیم گنه کار می شیم؟

9 – استاد ولی نباید بچه پرورشگاه را به نام خودمون ثبت کنیم درسته ؟

صفحه 36

1 – اگر مرد در زندگی ظلم بکنه  و زن بخواهد جدا بشه باز هم زن حق گرفتن مهریه نداره؟

2- اگه دوران عقدی طلاق کامل بده همسرش هنوز دختر باشه  میتونه دوباره ازدواج بکنن 

3 – طلاق دوم با طلاق سوم فرقش در چیست؟

4 – ببخشید در این آیه فقط زن باید ازدواج کندیا مردهم هم ازدواج کند وبعد از جدایی مجددا با هم ازدواج کنند؟

5 – اگه مرد اخلاقش عوض نکنه بگه همینه میخواستی قبول نکنی راضی نیستی برو خونه مامانت گناه داره؟

6 – زنی که سه طلاقه شد هم  می‌تواند تو خونه شوهر عده رو بگذراند؟

7 – زن می تونه طلاق بگیره؟

8 – مردی که به زنش محبت زبانی نکنه وزنش خیلی نیاز عاطفی داشته باشه هر چی بهش میگه گوش نمیده چی میشه؟

9 – دیروزم پرسیدم استاد معروف یعنی چه؟ یعنی عرف جامعه؟ حتی در جامعه ی جاهلی؟