دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁸² / صفحه 284 / جزء 15 / آیه 18 الی 27

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 284 جلسه 182 سوره اسراء

1 –  پدر و مادرم نیاز دارن که ببریمشون دکتر از بین فرزندان من خیلی راحت تر می تونم ببرمشون دکتر بدون هیچ مشکلی اما شوهرم میگه من از یه شیخی پرسیدم گفته تو باید در درجه چهارم اونا رو ببری دکتر در حالی که بقیه همه مشغولن و اگه بخوان اینا رو ببرن خود پدر و مادرم هم معذب میشن چون باید از کارشون بزنن ولی من نه پدر و مادرم هم اصرار دارن که من ببرمشون حالا این وسط من چیکار باید بکنم؟

2 – اگر قطع رابطه با خویشاوندانی که اهل اسراف و منکر هستند مشکلی داره ؟ منافاتی با صله رحم داره؟

3 – اسراف چیه ؟ من شنیده ام درست استفاده نکردن از نعمت میشه اسراف؟

4 – آیا دعا در حق والدینی ک در قید حیات نیستن میرسد که بخونیم؟

5 – مادرم الحمدلله درکنارم راحته. با بقیه اذیت میشه، متأسفانه طعنه ی تربیت بچه ای که گمراه شده بهش میزنن. اونم اذیت میشه، در جوانی پدرم از دنیا رفته،خودش با زور و بازوی خودش ما را بزرگ کرده، وتا خرج ازدواجمون هم کرده، تا بعدش هم پشتیبان روحیمون بوده وتوانایی داشته، الان پیر و ناتوان شده، خونه ی ما امکانات آنچنانی نیست خیلی سعی می کنم. مثلا حمام بالا قرار گرفته برای مادرم سخته بره،بالشت گذاشتم بره اونجا.و…از لحاظ راحتی روح، پیشم راحته، ولی ازلحاظ امکانات متاسفانه. خدا خودش همه چی جور بشه تا مادرم کنار خودم نگه دارم.

6 – اگه بایکی از خویشاوندان که تو زندگی آدم دخالت میکنن و باعث اختلاف میشن قطع رابطه بکنه یعنی فقط خونشون نره اگه جای مجلسی ببینه روبرنگردونه جزو قطع صله رحم میشه ادم گناه کار میشه؟

7 – من از مادرم دور هستم ولی هفته ای یکبار بهش سر می زنم آیا گناهی بر گردن من هست؟

8 –   اگر شوهر انسان راضی نباشه برنامه ای رو نگاه کنی اگه حرفش گوش نکنیم دچار گناه شدیم؟

9 – اگر کسی نیاز به کمک و راهنمایی داشته باشه و دو طرف جنس مخالف باشن راهنمایی کردن و صحبت کردن و همدلی کردن چه حکمی داره میگن نیت و افکار بد ندارن نسبت به هم؟