دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁷⁸ / صفحه 280 / جزء 14 / آیه 111 الی 118

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 280 جلسه 178 سوره نحل
1 – آیا انسان در اون روز فقط از خودش دفاع می کند یا از پدر و مادرشان و همسر و فرزندانشان هم دفاع میکند؟ 2 – آیا قریه منظور شهر خاصی بود یا شهر مکه بود و آیا رسول خدا در حق شهر مکه دعای بد کرده به خاطر اون همه نافرمانیشون؟ 3 – آیه ۱۱۲ منظور شهر مکه هست؟ چون اسم امنة و مطمئنة اورده
4 – آیا این مثال در آیه 112 بر روی جامعه الان خودمان صدق می کند که اکثر مردم به همدیگر خیانت و دروغ می کنندو همچنین در فقر و گرسنگی و در ترس هستند آیا این مثال شامل ما مسلمانان امروزی می شود؟
5 – تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا، به چه صورت است درآیه 111؟
6 – آیه ۱۱۸ قرآن خیلی جاها یه حرف و تکرار کرده چرا اینجا تکرار نکرد و گفته شد قبلا گفته شده!
7 – در آيه ١١٢: آنگار جوع و خوف دو چيز مهمي أست كه هر اجتماعي را تهديد مي كند و باعث پاشيدگي آن جامعه مي شود و نتيجه مهاجرت افراد به مناطق ديگر مي شود… در مقابل نعمت و امنيت دو محور اساسي يك جامعه أست كه الله از آنها در سوره قريش ياد مي كند: ” الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف”
8 – کلمه ظالم چه کارهایی جزء اش میشه؟
9 – شما گفتید که خداوند بعد از دوره ای که مردم در ناز و نعمت بودند ناسپاس شدند مگر آدم در ناز و نعمت هم ناشکری و ناسپاسی میکند مگر به شهرهای اطرافشان که در فقر و گرسنگی بودند نگاه نمی کردند که بیایند ناسپاسی کنند؟
10 – آیه ۱۱۱ چرا نفسها اومده و نه نفسه؟ عربی ام خیلی خوب نیست میشه توضیح بدین معمولا بیشتر مذکر میاد برا کل
11 – در آيه ١١٥ : غير از احرام چهار گانه كه الله متعال مي فرمايد پس هر چيزي به غير اين ها بايد حلال باشد — آيا ميشود مثلا خوردن حيوانات وحشي حلال باشد؟
12 – فرض کنید کسی مسئولیتی بهش بده و حالا در این مسئولیت به صورت منظم عمل نشه، شخص تلاش بکنه در موقعیت ها در مواردی، منظم نباشه قبول میشه یعنی شخص صداقت نداره..
13 – استاد عزیز و بزرگوار با توجه به این که شما فرمودین انسانها باید خودشون مسئولیت حودشون انجام بدن الان مسئولیت ما مسلمانها نسبت به مردم غزه چگونه هست بدون شک دعابه تنهایی کافی نیست